Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych

1. Konsument chcący dokonać zamówienia w Sklepie zakłada konto użytkownika za pośrednictwem formularza zawartego na stronie internetowej Sklepu lub formularza przesyłanego listownie bądź e-mailem.

2. Konto użytkownika zawiera dane osobowe i inne dane niezbędne do składania zamówień w Sklepie internetowym. Umożliwia też modyfikację i wprowadzanie danych osobowych konsumenta, adresów wysyłki oraz wgląd w złożone zamówienia.

3. Konsument zakładając konto zawiera umowę na realizacją zamówienia i obsługę konta. Usunięcie konta jest możliwe i następuje na prośbę klienta, którą należy przesłać listownie lub e-mailem.

4. Administratorem danych osobowych jest Promyk Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 8a. Dane osobowe przetwarzane są w celach niezbędnych do realizacji zamówienia i obsługi kont użytkowników. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6. 1. b)  RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy. Dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury ujawniane będą firmie realizującej obsługę księgową. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z wystawieniem ostatniej faktury dla danego klienta. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W celu realizacji tego prawa należy wysłać żądanie na adres: sklep@promykslonca.pl. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usług Sklepu.

5. Konto użytkownika chronione jest podanym przez Klienta hasłem, każdy Klient w celu logowania się do swojego konta podaje unikalny login – nazwę użytkownika. Klient zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła osobom trzecim. Za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez Klienta loginu i hasła innym osobom Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

6. “Promyk” Sp. z o.o. nie przesyła i nie będzie przesyłać niezamówionej informacji handlowej na uzyskane adresy email. Każdy klient może jednak zamówić informację o produktach i usługach oferowanych przez Oddział Fundacji „Promyk Słońca” poprzez subskrypcję Newslettera lub poprzez kontakt z pracownikami sklepu. Każdy klient ma prawo do rezygnacji z otrzymywania Newslettera w każdym momencie. W takim przypadku powinien on poinformować o tym pisemnie lub mailowo “Promyk” Sp. z o.o.