Książka Dotrzeć do dziecka z autyzmem

Indeks katalogowy: S00153

  • Dostępność: Końcówka asortymentu
  • Dostawa: od 15,00 zł (Kurier Poczty Polskiej)
  • Odbiór osobisty: darmowy
69,00 zł brutto / szt. brutto

Opis

SPIS TREŚCI Wstęp: Możemy lepiej pomagać 9 CZĘŚĆ I POSTĘP W ROKOWANIACH DOTYCZĄCYCH SPEKTRUM AUTYZMU: MITY, FAKTY, WCZESNE OBJAWY ORAZ NOWA PODBUDOWA TEORETYCZNA Rozdział 1 Zmiana definicji autyzmu i sposobu jego postrzegania 17 Rozdział 2 Mity dotyczące ASD, w tym zespołu Aspergera, i ich błędne diagnozowanie 26 Rozdział 3 Wczesne i trwałe objawy ASD: sposoby ich wykrywania i pomocy niemowlętom i dzieciom z grupy ryzyka 40 Rozdział 4 Nowe cele stawiane dzieciom z ASD: model DIR/Floortime 48 CZĘŚĆ II PRZEDE WSZYSTKIM RODZINA: JAK RODZINA MOŻE WYKORZYSTYWAĆ MODEL DIR, ABY UŁATWIAĆ NAWIĄZYWANIE RELACJI, KOMUNIKACJĘ I MYŚLENIE Rozdział 5 Inicjatywa „Przede wszystkim rodzina” 67 Rozdział 6 Wykorzystywanie uwagi i zaangażowania: wprowadzanie dziecka do wspólnego świata 75 Rozdział 7 Zachęcanie do naprzemiennej komunikacji i do wspólnego rozwiązywania problemów 88 Rozdział 8 Symbole, pojęcia i słowa 101 Rozdział 9 Logiczne myślenie i świat rzeczywisty 114 Rozdział 10 Wyższe poziomy myślenia abstrakcyjnego i refleksyjnego 124 Rozdział 11 Niepowtarzalne profile biologiczne I: doświadczanie świata poprzez zmysły 138 Rozdział 12 Niepowtarzalne profile biologiczne II: problemy sfery wizualnej i słuchowej 157 CZĘŚĆ III FLOORTIME Rozdział 13 Floortime jako podejście rodzinne 169 Rozdział 14 Floortime: Czym jest i czym nie jest 183 Rozdział 15 Floortime zawsze i wszędzie: stwarzanie warunków do nauki 192 Rozdział 16 Najtrudniejszy element metody Floortime: podążanie za dzieckiem i jednoczesne stawienie mu wyzwań 208 Rozdział 17 Praca ze starszymi dziećmi, nastolatkami i dorosłymi z ASD I: Nauka przez całe życie, we współpracy z dr. n. med. Henrym Mannem 218 Rozdział 18 Praca ze starszymi dziećmi, nastolatkami i dorosłymi z ASD II: Stwarzanie środowisk naukowych 234 CZĘŚĆ IV EKSPERTYZA I SPOSOBY TERAPII: MODEL DIR Rozdział 19 Ekspertyza: podejście typu DIR/Floortime 247 Rozdział 20 Kompleksowy program terapii z wykorzystaniem metody DIR/Floortime 256 Rozdział 21 Metody edukacyjne sprzyjające myśleniu, komunikacji i osiąganiu postępów w nauce 280 CZĘŚĆ V RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI OBJAWAMI Rozdział 22 Język schematyczny i echolalia 305 Rozdział 23 Samostymulacja, potrzeba bodźców zmysłowych, nadpobudliwość i zachowania unikające 313 Rozdział 24 Posiłki, nauka korzystania z toalety, samodzielne ubieranie się i radzenie sobie z nowymi wyzwaniami 324 Rozdział 25 Problemy z zachowaniem 336 Rozdział 26 Radzenie sobie z emocjami 349 Rozdział 27 Załamania i regresje 361 Rozdział 28 Rozwój funkcji społecznych 369 Załącznik A: Rezultaty badań nad modelem DIR 379 Załącznik B: Jak rozwija się autyzm: teoria DIR 401 Załącznik C: Neurorozwojowe zaburzenia relacji i komunikacji 417 Bibliografia 427 O autorach 433 Indeks 435