Integracja sensoryczna w dialogu z psychomotoryką

Indeks katalogowy: S00130

 • Dostępność: Dostępne
 • Dostawa: od 15,00 zł (Kurier Poczty Polskiej)
 • Odbiór osobisty: darmowy
40,00 zł brutto / szt. brutto

Opis

Spis treści:

Wstęp

 

 1. Psychomotoryka i integracja sensoryczna w ujęciu teoretyczno – praktycznym
  • Systemowo-indywidualna analiza zaburzeń rozwoju
  • Koncepcja psychomotoryki empowermentu – konteksty teorii i praktyki pedagogicznej
  • Wybrane sugestie terapeutyczne
  • Krytyczna ocena głównych tez terapii integracji sensorycznej
  • Podsumowanie
 2. Terapia rodzinna skoncentrowana na strukturze rodziny i rozwoju dziecka
  • Istota, założenia, ukierunkowanie terapii rodzinnej skoncentrowanej na strukturze rodziny i rozwoju dziecka
  • Przypadek Dominika jako przykład działań w zakresie terapii rodzinnej skoncentrowanej na strukturze rodziny i rozwoju dziecka.
  • Diagnoza
  • Zalecenia terapeutyczne dla dziecka
  • Terapia w ramach psychomotoryki empowermentu
 3. Co jest normalne? Co stanowi o normalności? Czy istnieje człowiek normalny?
  • Rozważania ogólne
  • Czy istnieje człowiek normalny
  • Normalność a metody testowe
  • Normalność jako mylący wyznacznik “zdrowego” rozwoju dziecka
 4. Terapia integracji sensorycznej
  • Pozytywne aspekty koncepcji integracji sensorycznej
  • Terapia integracji sensorycznej i jej roszczenia do wyłączności
  • Krytyka z perspektywy neurofizjologiczno-medycznej
  • Krytyka pedagogiczna
  • Czy rozwój dziecka jest hierarchiczny?
  • Podsumowanie argumentów socjo-pedagogicznych
 5. Podejście systemowo-konstruktywistyczne w procesie wychowania i w terapii ruchowe
  • Ogólna teoria systemowa
  • Terapia systemowa
  • Indywidualizacja percepcji i konstrukcji mózgu oraz ich konsekwencje w wychowaniu i terapii
  • Różnice pomiędzy terapią systemową a linearno-przyczynowymi koncepcjami terapeutycznymi na przykładzie terapii integracji sensorycznej
 6. Podstawowe zasady psychomotoryki empowermentu
  • Rozważania ogólne
  • Nieprawidłowość, zaburzenie czy opóźnienie – przykład praktyczny
  • Obraz człowieka w koncepcji empowermentu
  • Relacja pomiędzy podopiecznym a psychomotorykiem jako warunek efektywności procesu wspierania
  • Wpływ obraz człowieka na praktyczne metody empowermentu
 7. Podstawy praktyki psychomotoryki empowermentu
  • Uwagi wstępne
  • Obszary wspierania w empowermencie
  • Formy zajęć psychomotorycznych w psychomotoryce empowermentu
  • Sporty terenowe skoncentrowane na pedagogice przeżyć jako narzędzia empowermentu
  • Praktyczne przykłady psychomotoryki empowermentu
  • Aranżacja psychomotoryczna
  • Uczenie się poprzez ruch – przedmioty szkolne
 8. Integracja sensoryczna – doświadczenia polskie (konteksty teoretyczno-praktyczne)
  • Rys historyczny
  • Zakładane strategie rozwoju i oczekiwania wobec metody integracji sensorycznej – dyskurs ewaluacyjny
  • Piotr
  • Jakub
  • Katarzyna
  • Mateusz
  • Analiza efektów podjętych działań
  • Perspektywy rozwoju
 9. Zakończenie