Książka Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej

Indeks katalogowy: S00040

  • Dostępność: Dostępne
  • Dostawa: od 15,00 zł (Kurier Poczty Polskiej)
  • Odbiór osobisty: darmowy
58,00 zł brutto / szt. brutto

Opis

Książka wychodzi naprzeciw programom obecnie realizowanym w Polsce, związanym z wczesną, wielospecjalistyczną, kompleksową, skoordynowaną pomocą dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością i jego rodzinie. Książka podzielona jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej przedstawione zostały podstawy anatomii, funkcji, dynamiki oraz uwarunkowań związanych z rozwojem mowy dziecka. W części praktycznej wyczerpująco zostały przedstawione problemy postępowania rehabilitacyjno-stymulującego zapobieganiu, jak i leczeniu zaburzeń rozwoju mowy dziecka. Bogato ilustrowane ćwiczenia ułatwią stosowanie proponowanej terapii zarówno rodzicom, jak i terapeutom. Autorki książki proponują nowe ujęcie koncepcji wczesnego diagnozowania i ćwiczeń usprawniających, z zastosowaniem nieinwazyjnej stymulacji rozwoju, uwzględniając strukturę oraz pierwotną motorykę układu ustno-twarzowego.

Książka skierowana jest nie tylko do środowiska akademickiego, ale również praktykujących logopedów, rehabilitantów, lekarzy i fizjoterapeutów, a także członków rodzin, na których spada ciężar opieki domowej.

Spis treści:

Podziękowania

Recenzje naukowe

Wstęp

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Wpływ motoryki ustno-twarzowej na statomotoryczny rozwój dziecka
Anatomia twarzoczaszki
Układ nerwowy głowy i twarzy
Wczesne wspomaganie rozwoju odruchowej motoryki ustno-twarzowej u dzieci
Charakterystyka wybranych odruchów ustno-twarzowych
Rozwój mózgu a mowa
Zaburzenia mowy - terminologia i klasyfikacja
Koncepcja ustno-twarzowej terapii według Castillo Moralesa (CM)

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Ustno-twarzowa terapia reagulacyjna według koncepcji R. Castillo Moralesa
Integracyjna terapia ustno-twarzowa według Swietłany Masgutowej
Metodyka przeprowadzania neuromotorycznej terapii ustno-twarzowej według R. Castillo Moralesa
Efekty integracji odruchów ustno-twarzowych - wybrane studium przypadku