Alternatywne i wspomagające metody komunikacji Zobacz większe

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Nowy produkt

48,00 zł brutto

Więcej informacji

Wstęp

Z recenzji

Wprowadzenie

Rozdział pierwszy

Szkic rozwoju wspomagającej i alternatywnej komunikacji w Polsce

Uwagi o wczesnej interwencji komunikacyjnej

Syndrom ożywienia i jego miejsce w procesie rozwoju funkcji mowy i języka u dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi

Zastosowanie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC approache) w terapii małych dzieci zagrożonych poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się

Rola neurorozwojowej metody Castillo Moralesa w procesie wczesnej symulacji rozwoju oraz w postępowaniu terapeutycznym wobec dzieci z grupy wysokiego ryzyka zaburzeń komunikacji

Efektywność stosowania systemów komunikacji alternatywnej i wspomagającej u dzieci i młodzieży z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się na przykładzie Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie

Rozdział drugi

Język migowy i system językowo-migowy

Fonogesty – metoda komunikowania się słyszących i rodziców z niesłyszącymi dziećmi i budowania w dziecięcych umysłach sensoryczno-motorycznej bazy mowy

Wykorzystanie fonogestów w pracy z dziećmi z głęboką wadą słuchu na podstawie doświadczeń Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, Przedszkola Miejskiego nr 16 i Zespołu Szkół nr 7 w Toruniu

Teoretyczne i praktyczne podstawy metody Makaton

Komunikacja przez dotyk – głuchoniewidomi

Fotogramy jako graficzna metoda komunikacji wspomagająca pracę z dzieckiem z głębokimi deficytami rozwojowymi

Znaki graficzne – Piktogramy

Picture Communication Symbols

Piktogramy – istota, charakterystyka ogólna

Wykorzystanie metody Ułatwionej Komunikacji

Metoda Ułatwionej Komunikacji – studium przypadku

System komunikacji symbolicznej Bliss – twórca systemu, budowa, użytkownicy, rozwój systemu w Polsce

Opis przypadku Michała J. – użytkownika komunikacji symbolicznej Blissa

Komputer w procesie wspomagania komunikacji dzieci niepełnosprawnych

Wybór bibliograficzny polskich prac dotyczących komunikacji alternatywnej i wspomaganej – w podziale na systemy i specyfikację użytkownika

Ilość stron: 470


Cena netto: 45,71 zł

Podatek VAT: 5%