Jak dzieci uczą się i myślą Zobacz większe

Jak dzieci uczą się i myślą

Nowy produkt

Ten produkt nie występuje już w magazynie

31,00 zł brutto

Więcej informacji

1 Obrazy dzieciństwa a ich odbicie w nauczaniu

Uczenie się a szkolnictwo

Od piątego do jedenastego roku życia

Myślenie jako działanie zinternalizowane

Podejście Piageta do języka i poznania

Wygocki: nauczanie a inteligencja

Piaget i Wygocki o rozmawianiu i myśleniu

Przetwarzanie informacji: o stawaniu się ekspertem

Piaget, Wygotski i Bruner: krótkie porównanie i podsumowanie

2 Dekada rozwoju (dojrzewanie i uczenie się!)

Wpływ teorii Wygockiego

Teoria neopiagetowska

Przetwarzanie informacji: modele myślenia a biegłość

Moduły myślenia a dojrzewanie

Czas na syntezę?

3 Czy istnieją etapy rozwoju?

Pozór a rzeczywistość w rozwoju rozumienia

Dwa kluczowe terminy Piageta: asymilacja i akomodacja

Więcej słownictwa specjalistycznego: centracja, decentracja, nierównowaga

Krytyka teorii Piageta

Część spuścizny Piageta

Nieciągłości w rozwoju?

Wnioskowanie na podstawie modeli myślenia Podsumowanie

4 Uczenie się myślenia i uczenia się

Uwaga, koncentracja, zapamiętywanie

Przerwa na powtórkę

Pamięć a nauczanie sformalizowane

Uwaga

Całości i części: teorie precepcji i rozumienia

Doświadczenie, biegłość i wyjaśnianie

Wyciąganie wniosków: logika a pamięć

Czym jest efektywne nauczanie?

Pierwsze przemyślenia

Sfera najbliższego rozwoju

Uczenie się i instrukcja jako dzielone przetwarzanie informacji

Reguły umysłu

Uczenie się i generalizacja: pierwsze przemyślenia o niewygodnej sprawie

5 Język a uczenie się

Analiza Bernsteina: kody ograniczone i rozwinięte

Teoria Bernsteina a polityka edukacji „Rewolucja” Chomsky’ego

Przyswajanie języka a LAD

Znaczenie a „zależność od struktur”

Przykłady wczesnych etapów ludzkiego rozwoju

Język: nieciągłość i zmiana

Uczenie się języka: jeden czy wiele procesów?

Deixis: słowa, które „wskazują”

Naucz się języka?

Reorganizacja oraz redeskrypcja reprezentacji

Wyuczalność: przemyślenia wstępne

Podsumowanie

6 Nadawanie znaczenia

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Z domu do szkoły: rozmowa i narracja

Narracja: od czwartego do dziesiątego roku życia

Reprezentacyjna redyskrypcja raz jeszcze

Język a poznanie (po raz kolejny!)

Przerwa na refleksję

Przekazywanie informacji

„Rejestry” dyskursu klasowego: środek do celu

Podsumowanie

7 Umysł piśmienny

Logika, piśmienność i rozumowanie?

Myślenie w dzieciństwie i wieku młodzieńczym

Logicyzm

Logika a rozumowanie

Mowa a pismo

Słowo pisane i mówione: uczenie się czytania

Pisanie, planowanie i samoregulacja

Od jedenastego do trzynastego roku życia: perspektywa językoznawcza

Nabywanie umiejętności czytania i pisania

Rymowanie, aliteracja, czytanie i literowanie

Literowanie a składnia

Samoregulacja a rozumienie tekstu czytanego

Wnioski

8 Umysł matematyczny

Część I: Teoria i badania dotyczące uczenia się matematyki

Liczenie a równorzędne odpowiedniki

Liczenie: wyliczanie, odliczanie, liczenie w górę i w dół!

Wiedza główna

Rozumienie liczby pochodnej

Dodawanie i odejmowanie jako modele sytuacyjne

Przerwa na refleksję i powtórzenie

Mnożenie i dzielenie: początki

Podział, rozdzielanie oraz dzielenie

Dzielenie i podział: całości i części

Nowe rodzaje liczb

Rozumienie cyfr: podstawa, miejsce i przestrzeń

Odmiana języka: czytanie, pisanie i używanie cyfr

Matematyka w szkole i społeczeństwie

Część II: Teoria i praktyka

Dziecięce osiągnięcia i problemy z matematyką

Zdolności matematyczne i matematyczne nieporozumienia

Instrukcja, wywiad i dialog

Uczenie się i nauczanie matematyki: dlaczego to takie trudne?

Język, instrukcja i samoregulacja

Matematyka i kultura

Wnioski końcowe

9 Edukacja i wyuczalność

Teorie psychologiczne a praktyka wychowawcza

Jeden czy wiele rodzajów inteligencji?

Wysiłek a zdolność

Uwaga i koncentracja

Wysiłek, zdolność i motywacja: wymiar społeczny

Od teorii do praktyki: wyboista droga?

Teoria, technologia i nauczanie

Komentarz podsumowujący