Zmysły w komunikacji. Wszystkie zmysły prowadzą do mózgu.

26.00 

Beata Kazek, Justyna Wojciechowska

SKU: ksi000501 Kategoria:

Opis

Zmysły w komunikacji. Wszystkie zmysły prowadzą do mózgu to pierwszy tom publikacji o cyklicznym charakterze, reprezentującej interdyscyplinarne podejście do opisywanej tematyki: funkcjonowania zmysłów w przestrzeni komunikacji międzyludzkiej. Książka składa się z dziewięciu artykułów. Autorzy skoncentrowali się na zagadnieniach dotyczących nabywania, rozwoju i funkcjonowania mowy, a także odnieśli się do współwystępujących zaburzeń. Szczególną uwagę poświęcono funkcjonowaniu mózgu.

Spis treści:

 • Wstęp
 • Rozdział 1 Zaburzenia zmysłów w schorzeniach neurologicznych wieku rozwojowego a proces komunikacji
 • Rozdział 2 Wzrok w komunikacji
 • Rozdział 3 Sytuacja rodzinna dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego – doniesienia z badań
 • Rozdział 4 Zaburzania słuchu jako jeden z czynników warunkujących nieprawidłowy rozwój mowy u osób z rozszczepem podniebienia
 • Rozdział 5 Odbiór świata a komunikacja w zaburzaniach spektrum autyzmu
 • Rozdział 6 Wielozmysłowy charakter  terapii opóźnień rozwoju mowy
 • Rozdział 7 Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się
 • Rozdział 8 Komunikacja w wypowiedziach dialogowych osób jąkających się
 • Rozdział 9 Rola interwencji komunikacyjnej w terapii ucznia ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • Autorzy tomu