Zmysły w komunikacji. Mowa i jej uwarunkowania

26.00 

Redakcja naukowa: Justyna Wojciechowska, Beata Kazek

Opis

Spis treści:

1. Zmysły w procesie komunikacji

– O zmyśle dotyku w komunikacji i języku dzieci i dorosłych

– Metafora – niezwykły „zmysł” człowieka

2. Czynniki procesu komunikacji

– Przegląd teorie pochodzenia jąkania w świetle praktyki logopedycznej

– Zmysły w komunikacji – znaczenie rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej oraz poznania wielozmysłowego dla prawidłowego budowania systemu językowego

– Kompetencje językowe i komunikacyjne – uwarunkowania procesu komunikacji

3. Wsparcie w procesie komunikacji

– Wieloaspektowość diagnozy z perspektywy dotychczasowych ustaleń naukowych

– Prawidłowe procesy przetwarzania sensorycznego jako podwaliny tak zwanych umiejętności szkolnych i dobrej sprawności językowej

– Omówienie badań nad rozwojem i wspomaganiem umiejętności komunikacyjnych