Zespół Downa

30.00 

Brak w magazynie

Opis

Zespół Downa, jego istota i możliwości rozwoju jednostki

 • Co to jest zespół Downa i co stanowi o naturze tego zaburzenia?
 • Jakie ślady istnienia zespołu Downa i opieki nad osobami o tym rodzaju zaburzeń rozwoju pozostawiła nam historia?
 • W jakim stopniu zmiana postaw wobec osób z zespołem Downa wpływa na jakość ich życia i funkcjonowania w społeczeństwie?
 • Czy jakość funkcjonowania społecznego dziecka  zależy od typu klinicznego zespołu Downa?
 • Jakiego rodzaju wsparcie społecznego potrzebują osoby z zespołem  Downa pozostające poza rodziną?
 • Jakie znaczenie dla rozwoju społecznego dziecka z zespołem Downa mają posiadane przez nie umiejętności komunikowania siebie?
 • W jakim stopniu obraz samego siebie tkwiący w świadomości osób z zespołem Downa wywiera wpływ na ich doznania, plany i perspektywy życiowe?
 • Jaka jest sytuacja dziecka z zespołem Downa w integracyjnej klasie szkolnej?

Dziecko z zespołem Downa w rodzinie

 • Jaki wpływ na jakość funkcjonowania rodziny wywiera dziecko z zespołem Downa?
 • Czy sytuacja rodzin z dzieckiem z zespołem Downa różni się od sytuacji przeciętnych rodzin polskich?
 • Jak dorosłość swojego dziecka z zespołem Downa postrzegają jego rodzice?
 • Czy stan zdrowia i poziom funkcjonowania społecznego dziecka z zespołem Downa wywiera wpływ na poczucie sensu życia rodziców?
 • Jak dziecko z zespołem Downa postrzegane jest przez rodziców oraz rodzeństwo?

Dziecko z zespołem Downa a możliwość wspomagania jego rozwoju.

 • Jak można wspomagać rozwój małego dziecka z zespołem Downa?
 • Jakie czynniki decydują o rozwoju mowy i języka u dzieci z zespołem Downa?
 • Jakie znaczenie dla rozwoju mowy i języka z zespołem Downa ma niedoceniony kompleks ożywienia?
 • Jakie funkcje w rozwoju języka dziecka z zespołem Downa pełnią sygnały dźwiękonaśladowcze?
 • Czy u dziecka z zespołem Downa można rozwijać twórczą aktywność poznawczą i językową?
 • Czy dzieci z zespołem Downa uczyć czytać i pisać?
 • Czy terapia muzyką i zabawą może wywierać wpływ na rozwój umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zespołem Downa?
 • Czy wskazane jest stosowanie nagród i kar w przypadku dziecka  z zespołem Downa?
 • Jakimi metodami pracować nad usprawnianiem psychoruchowego rozwoju dziecka z zespołem Downa?

Rodzice dzieci z zespołem Downa, ich potrzeby i oczekiwania

 • Jak aktywna, inspirująca zabawa w teatr, konsolidując wysiłek dziecka z zespołem Downa i jego rodziców, jst w stanie sporostać wymogom pedagogii?
 • Jaką funkcję w poznawczym i społeczno-emocjonalnym rozwoju dziecka z zespołem Downa może pełnić zabawka?
 • Czy wsparcie społeczne rodziny może być próbą odpowiedzi na potrzeby dziecka  z zespołem Downa i jego najbliższych?
 • Jakiego rodzaju wsparcia społecznego i pomocy rodzinie oczekują rodzice dzieci z zespołem Downa?

Bibliografia

Słowniczek

Ilość stron: 288


Cena netto: 28,57 zł

Podatek VAT: 5%