Zdrowie dziecka a otyłość

48.00 

Kategoria:

Opis

Spis treści:

Słowo wstępne

Wprowadzenie

O autorach

1. Otyłość jako narastający problem zdrowotny w Polsce i na świecie

2. Otyłość – definicja, metody oceny otyłości

3. Klasyfikacja otyłości

4. Przyczyny otyłości prostej u dzieci

5. Otyłość jako wynik zaburzeń w regulacji procesów metabolicznych oraz spożywania pokarmów

6. Najczęstsze skutki zdrowotne otyłości prostej wieku dziecięcego

7. Wskazania żywieniowe dla dzieci i młodzieży

8. Informacje na opakowaniach produktów – jak je interpretować

9. Otyłość dziecięca z perspektywy psychologa praktyka

10. Aktywność fizyczna a zdrowie. Wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne.

Ilość stron: 193