Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka

70.00 

Kategoria:

Opis

Spis treści:

Wstęp Redaktora Naukowego. Obraz kliniczny i diagnoza.

Rozdział 1
Kliniczny obraz zaburzeń zachowania
Rozdział 2
Zaburzenia zachowania a zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
Rozdział 3
Schematy poznawcze osób z ADHD a kształtowanie się zaburzeń zachowania
Rozdział 4
Bullying – zastraszanie i przemoc szkolna
Rozdział 5
Systemowa pomoc dziecku z zaburzeniami zachowania
Rozdział 6
Diagnoza zaburzeń zachowania

Część druga :

Leczenie
Rozdział 7
Kompleksowe leczenie zaburzeń zachowania
Rozdział 8
Modele poznawczo-behawioralne zaburzeń zachowania i agresji. Programy terapeutyczne
Rozdział 9
Psychoterapia poznawczo-behawioralna chłopca skierowanego ze wstępnym rozpoznaniem zaburzeń zachowania
Rozdział 10
Terapia rodzinna w leczeniu zaburzeń zachowania
Rozdział 11
Leczenie farmakologiczne
Rozdział 12
Sądowo-psychiatryczne aspekty zaburzeń zachowania
Rozdział 13
Uczniowie z zaburzonym zachowaniem i zaburzeniami zachowania
Rozdział 14
Prawo oświatowe a zaburzenia zachowania
Rozdział 15
Szkolny System Bezpieczeństwa
Rozdział 16
Szkolne działania interwencyjne
Rozdział 17
Szkolne procedury interwencyjne wobec uczniów przejawiających ryzykowne zachowania. Współpraca szkoły z policją i sądem rodzinnym
Rozdział 18
Przykładowe procedury interwencyjne w gimnazjum
Rozdział 19
Zaburzenia zachowania jako skutek urazów psychicznych doznanych przez dziecko
Rozdział 20
Korygowanie zaburzeń zachowania w środowisku wychowawczym placówki
Rozdział 21
Projekt jako metoda pracy wychowawczej
Rozdział 22
Dom dziecka

Ilość stron: 688