Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

40.00 

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Spis treści:

Wstęp

Dziecko w procesie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju

 • Idea wczesnej interwencji i wspomagania małego dziecka
 • Postępowanie interwencyjne i wczesna terapia na oddziałach noworodkowych i niemowlęcych
 • Możliwości interwencji dietetycznej w terapii schorzeń
 • Wybrane aspekty diagnozy psychologicznej dziecka z zaburzeniami rozwojowymi
 • Małe dziecko w procesie terapeutycznym
 • Problematyka relacji terapeutycznej we wczesnej interwencji u niemowląt i małych dzieci
 • Wczesne wspomaganie rozwoju – najczęściej popełniane błędy

Wspomaganie rozwoju dziecka w jego najbliższym środowisku

 • Stymulowanie rozwoju niemowląt
 • Wczesne komunikowanie się dziecka. Narodziny miłości
 • Rodzicielskie wsparcie szansą dla rozwoju małego dziecka
 • Wspomaganie rozwoju małego dziecka w wieku przedszkolnym – propozycje rozwiązań metodycznych
 • Zabawa tematyczna istotnym czynnikiem wspomagającym rozwój małego dziecka
 • Rozpoznawanie kolorów przez dzieci w wieku przedszkolnym. Przyczyny nadmiernych trudności
 • Znaczenie wczesnej interwencji szkolnej wobec ucznia z niepełnosprawnością intelektualną dla jego dalszej drogi edukacyjnej

Wczesna stymulacja rozwoju małego dziecka

 • Metoda NDT- Bobath (Neurodevelopmental Treatment – Bobath) w usprawnianiu dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Diagnostyka i terapia metodą Vojty we wczesnej interwencji. Zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej
 • Podstawowe zasady obserwacji i terapii zaburzeń integracji sensorycznej u małego dziecka
 • Wczesna interwencja logopedyczna wobec dziecka zagrożonego niepełnosprawnością
 • Podstawy wczesnej interwencji logopedycznej w przypadku dzieci z rozszczepem podniebienia

Wczesna interwencja wobec dziecka zaburzonego w rozwoju

 • Wczesna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu
 • Badanie kompetencji językowych u małych dzieci z wadą słuchu
 • Postępowanie terapeutyczno-wychowawcze wobec dziecka niepełnosprawnego wzrokowo
 • Wspomaganie rozwoju małego dziecka z uszkodzonym wzrokiem poprzez działania muzykoterapeutyczne
 • Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem Downa w wieku przedszkolnym
 • Wczesna rehabilitacja mowy i jej znaczenie u dzieci z zespołem Downa
 • Wczesna interwencja terapeutyczna u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym za pomocą systemu nauczania kierowanego przez Petö
 • Wczesna diagnoza i rewalidacja dziewczynek z zespołem Retta w opinii rodziców
 • Wczesne wykrywanie zaburzeń autystycznych w świetle koncepcji teorii umysłu
 • Mali profesorowie czy inteligentni autyści? Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera

Pomoc dzieciom z problemami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu

 • Wczesna interwencja wobec problemów emocjonalnych dziecka związanych z adaptacją do przedszkola
 • Diagnoza i wczesna interwencja traumy dziecięcej
 • Zaburzenia w zachowaniu dzieci. Możliwości wczesnej interwencji terapeutycznej

Cena netto: 38,10 zł

Podatek VAT: 5%