Wczesna interwencja i wspomagane rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi

45.00 

Kategoria:

Opis

Wczesna interwencja i wspomagane rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi

Wstęp

Rozdział I
Podstawowa wiedza do zrozumienia chorób genetycznych

1. Definicja, podział i etiologia zaburzeń rozwojowych
2. Dysmorfologia w diagnostyce zaburzeń rozwojowych
3. Profilaktyka wad rozwojowych
4. Badania genetyczne w diagnostyce zaburzeń rozwoju z uwzględnieniem
diagnostyki prenatalnej

Rozdział II
Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa

1. Zespół Downa – etiologia, charakterystyka, rozwój

2. Wczesna rehabilitacja i jej znaczenie u dzieci z zespołem Downa
3. Rozwój mowy u dzieci z zespołem Downa

Rozdział III
Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Pradera–Williego

1. Zespół Pradera–Williego – etiologia, charakterystyka, rozwój
2. Rola wczesnej interwencji w leczeniu zespołu Pradera–Williego
3. Wczesna opieka logopedyczna i jej znaczenie dla rozwoju funkcji oralnych

Rozdział IV
Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem CHARGE

1. Zespół CHARGE – etiologia, charakterystyka i rozwój
2. Opieka logopedyczna w zespole u dzieci z chorobą CHARGE

Rozdział V
Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Freemana–Sheldona

1. Zespół Freemana–Sheldona – etiologia, charakterystyka, rozwój
2. Zastosowanie neurorozwojowej terapii ustno-twarzowej Castillo Moralesa u dzieci z zespołem Freemana–Sheldona
3. Ćwiczenia schematu ciała w połączeniu z orientacją w przestrzeni dla dzieci z zespołem Freemana–Sheldona

Rozdział VI
Dzieci z wadami ciała modzelowatego – wspieranie rozwoju w pierwszych latach życia

1. Podstawy embriologiczne i patogenetyczne rozwoju ciała modzelowatego
2. Wybrane zespoły dysmorficzne w przebiegu których występuje brak lub niedorozwój ciała modzelowatego
3. Rola ergoterapii u dzieci z wadami ciała modzelowatego i innymi chorobami genetycznymi
4. Zastosowanie motoryki precyzyjnej do stymulowania rozwoju psychomotorycznego dziecka

Rozdział VII
Dzieci z zespołem malformacji Dandy’ego–Walkera

1. Podział, przyczyny i objawy zespołu Dandy’ego–Walkera
2. Rozwój psychomotoryczny oraz metody wspierające rozwój dzieci z zespołem Dandy’ego–Walkera

Rozdział VIII
Ręka, myślenie i mowa – rozwój psychoruchowy i poznawczy a kształtowanie mowy dziecka w odniesieniu do dzieci z chorobami genetycznymi

Rozdział IX
Rola rodzica w wychowaniu i edukacji dziecka z rzadką chorobą genetyczną na przykładzie aktywności rodziców Jakuba – chłopca z rzadkim zespołem dysmorficznym

Podsumowanie

Załącznik
Rodzicielskie niepokoje Poradnik dla rodziców dzieci z grupy ryzyka


Cena netto: 42,85 zł

Podatek VAT: 5%