Uczę się poprzez ruch

20.00 

Opis

Spis treści:

Wstęp

 1. Założenia programu
  • Cele
  • Metody i formy pracy
  • Diagnozowanie i ocena postępów dziecka
  • Współpraca z rodzicami
 2. Charakterystyka zmysłów i układów
  • Układ przedsionkowy
  • Układ dotykowy
   • Schemat ciała (somatognozja)
  • Układ proprioceptywny
  • Układ ruchowy
  • Podstawy fizjologii układu słuchowego
   • Rozwój reakcji słuchowych
  • Układ wzrokowy
  • Układ limbiczny
   • Zmysł powonienia
   • Zmysł smaku
 3. Zaburzenia integracji sensorycznej
  • Układ przedsionkowy
  • Układ dotykowy
  • Planowanie ruchu (dyspraksja)
  • Reakcje odruchowe
   • Toniczny odruch błędnikowy (TOB)
   • Symetryczny toniczny odruch szyjny (STOS)
   • Asymetryczny toniczny odruch szyjny (ATOS)
   • Odruch Moro
  • Układ słuchowy
  • Układ wzrokowy
  • Zmysł węchu
  • Zmysł smaku
 4. Stymulacja zmysłów – propozycje ćwiczeń i zabaw
  • Układ przedsionkowy
  • Układ dotykowy
   • Schemat ciała
   • Układ proprioreceptywny
  • Dyspraksja rozwojowa (planowanie motoryczne)
  • Reakcje odruchowe
   • Odruch Moro
   • Toniczny odruch błędnikowy (TOB)
   • Symetryczny toniczny odruch szyjny (STOS)
   • Asymetryczny toniczny odruch szyjny (ATOS)
  • Układ słuchowy
  • Zmysł wzroku
   • Ruchy gałek ocznych
   • Koordynacja półkul mózgowych usprawniająca widzenie obuoczne
  • Zmysł powonienia
  • Zmysł smaku

Literatura

Załącznik: Arkusze obserwacji zaburzeń integracji sensorycznej.

Liczba stron: 119


Cena netto: 19,05 zł

Podatek VAT: 5%