Trening strategii motorycznych PNF

65.00 

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Książka opisuje terapię ukierunkowaną na wykonywanie konkretnych zadań. Fizjoterapeuci, którzy znają i stosują metodę PNF, docenią, jak po mistrzowsku i konsekwentnie autorka przytacza najnowsze odkrycia na temat uczenia się motorycznego. Należy do nich na przykład aranżowanie sytuacji terapeutycznych, w których pacjent może się uczyć i … chce się uczyć.

Książka zawiera:

  • praktyczne przedstawienie treningu strategii motorycznej w przypadku zaburzeń lub bólu w obszarze kończyn górnych, dolnych i traktu ustno-twarzowego
  • rozdział dotyczący badania pacjenta z testami
  • ilustracje i zdjęcia
(przygotowano na podstawie opisu na okładce)

Spis treści:

1. Wprowadzenie

1.1.    Koncepcja ułatwień wczoraj i dziś

2. Czynniki wpływające na kontrolę ruchu

2.1.    Definicja kontroli motorycznej

2.1.1. Wyznaczniki kontroli motorycznej

2.1.2. Utrata stabilności prowadzi do utraty mobilności

2.1.3. Utrata elastyczności struktur nerwowych

2.1.4. Utrata kontroli motorycznej

2.2.    Systemy biorące udział w kontroli motorycznej

2.2.1. Struktury korowe i podkorowe

System wzrokowy

System akustyczny

Układ przedsionkowy

System proprioreceptywny

2.3.    Sprzężenie wyprzedzające i sprzężenia zwrotne

2.3.1. Sprzężenie wyprzedzające (Feedforward)

2.3.2. Sprzężenie zwrotne (Feedback)

2.3.3. Organizacja wzajemnej innerwacji, specyficznej do zadań

2.4.    Organ wykonawczy. System mięśniowy

2.4.1. Specyficzne do zadań organizacji koordynacji intramuskularnej

2.4.2. Organizacja koordynacji międzymięśniowej

Hands on kontra hands off

Kontrola posturalna

Przykład: obraz zaburzeń w ataksji

Biomechaniczne i neurologiczne mechanizmy obronne

2.4.3. Synergie

Synergie funkcjonalne

Wzorce ruchowe

Wzorce PNF

3. Uczenie motoryczne

3.1.    Nauka i motywacja

MOVE

3.2.    Plastyczność i nauka

3.2.1. Uczenie się i zmiany plastyczności OUN

3.3.    Strategie terapeutyczne wspierające motoryczne uczenie się

Wzmocnienie

Powtarzany trening

Constraint-induced Movement-Therapy (Forced-Use). Metoda wymuszania ruchu

Dygresja: Irradiacja

Uczenie przez powtarzanie

Uczenie przez ćwiczenia cząstkowych sekwencji lub kompleksowych ruchów

Zautomatyzowana rehabilitacja motoryczna – nowa droga w terapii pacjentów w ciężkim stanie po udarze mózgu

3.4.    Motoryczna faza nauki

4. Plan badania i leczenia

4.1.    Zasady leczenia

4.2.    Rozważania terapeutyczne: stawianie hipotez

4.2.1. Ogólne postępowanie pomiarowe

4.2.2. Ocena strategii motorycznych za pomocą Motor-Assessment-Scale (MAS)

Motor-Assessment-Scale (MAS) for Stroke

Ocena zmiany pozycji ciała

Ocena poszczególnych funkcji motorycznych

Test dla kończyn górnych

Ocena spostrzegawczości (Shumway-Cook i Horak 1990)

Ocena równowagi w pozycji stojącej

Uwagi kliniczne na temat Functional-Reach-Test

4.2.3. Metody pomiarowe na poziomie strukturalnym

4.2.4. Inne metody pomiarowe

Odczuwane dotykiem

Stereognozja

Czucie kinestetyczne

Ból

Deficyty kognitywne

Testy samooceny

Testy specyficzne dla obrazu danej choroby

Uraz czaszkowo-mózgowy: Glasgow-Coma-Scale (Tesdale i wsp. 1974), Glaskow-Outcome-Scale (Jennet 1975)

4.3.    Plan terapii

Opis przypadku jako ćwiczenie

5. Strategie terapeutyczne w leczeniu zaburzeń sensomotorycznych i bólu

5.1.    Utrata mobilności

5.1.1. Osłabienie antagonistów wynikające z upośledzenia zdolności rekrutacji (koordynacja wewnątrzmięśniowa) i przyśpieszenia

Leczenie

5.1.2. Utrata czucia głębokiego i reprezentacji korowej

Leczenie

5.1.3. Sztywność mięśnie antagonistycznych

Leczenie

5.1.4. Ból

Leczenie

5.2.    Obniżona wytrzymałość

Leczenie

5.3.    Utrata stabilności (kontrola posturalna)

Leczenie

5.4.    Zaburzone planowanie ruchu

Leczenie

6. Trening strategii motorycznych w zaburzenia funkcji kończyny dolnej

6.1.    Funkcja podporu i przenoszenia

Fazy chodu

6.2.    Problemy kliniczne i ich możliwe przyczyny

Hipotetyczne przyczyny problemów klinicznych

6.2.1. Terapia na podstawie hipotezy: osłabienie

Parametry strukturalne

Parametry funkcjonalne dla ograniczenia mobilności (funkcje wykroczne)

6.2.2. Terapia na podstawie hipotezy: ograniczenia kotno-stawowe, względnie torebkowe, elastyczności zginaczy stawu biodrowego

6.2.3. Terapia w oparciu o hipotezę: ograniczenia kostno-stawowe lub torebkowe wywołane bólem

6.2.4. Terapia na podstawie hipotezy: utrata kontroli posturalnej spowodowana osłabieniem i niestabilnością zginaczy dolnego tułowia

6.2.5. Terapia na podstawie hipotezy: utrata kontroli posturalnej spowodowana zaburzeniami koordynacji tułów/ kończyny dolne – utrata zręczności – upośledzenie sprzężenia wyprzedzającego

6.2.6. Terapia na podstawie hipotezy: upośledzenie propriorecepcji/czucia głębokiego – zaburzenia sprzężenia zwrotnego

6.2.7. Terapia na podstawie hipotezy: deficyty kognitywne, zaburzenia planowani a ruchu

7. Trening strategii motorycznych przy zaburzeniach funkcji kończyny górnej

7.1.    Neurologiczny i biomechaniczny punkt widzenia

Funkcjonalna jedność ręka/ramię/obręcz barkowa

7.2.    Problemy kliniczne i ich potencjalne przyczyny

7.2.1. Terapia na podstawie hipotezy: osłabienie synergii zgięciowej

7.2.2. Terapia na podstawie hipotezy: ograniczenia kostno-stawowe lub torebkowe

7.2.3. Terapia na podstawie hipotezy: utrata kontroli posturalnej

7.2.4. Terapia na podstawie hipotezy: zaburzenia motoryki małej ręki

7.3.    Niestabilność ramienia

8. Terapia traktu ustno-twarzowego

8.1.    Funkcje życiowe

8.1.1. Fizjologia oddychania

Biomechanika oddychania

8.1.2. Facylitacja oddychania przeponowego

8.2.    Fizjologia przełykania

Faza przygotowawcza w jamie ustnej

Ustna faza przełykania

Gardłowa faza przełykania

Faza przełykowa

8.3.    Biomechanika otwierania ust (ruch szczęk)

Artrokinematyka otwierania ust

Czynniki związane z postawą wpływające na otwieranie ust

Parametry dotyczące otwierania ust

Parametry dotyczące przełykania

Kompensacyjne metody leczenia

8.4.    Facylitacja mięśni mimicznych

Literatura

Słowniczek

Indeks


Cena netto: 56.19 zł
Podatek VAT: 5%