Trening słuchowy Magdaleny Krawczun

40.00 

Melodie-Dźwięki-Piosenki

Opis

Spis treści:

 • Wstęp
 • Część teoretyczna
 • Część praktyczna
  • Przykładowy schemat aktywności przy płycie
  • Przykładowy scenariusz aktywności przy płycie
  • Melodie
  • Dźwięki
  • Odgłosy dźwiękonaśladowcze
  • Piosenki
  • Aktywności przy melodiach
  • Aktywności przy dźwiękach i odgłosach dźwiękonaśladowczych
  • Aktywności przy piosenkach
 • Podziękowania
 • Bibliografia

Książka „Trening słuchowy Magdaleny Krawczun” stanowi ciekawą propozycję dla rodziców, nauczycieli i terapeutów, jako uzupełnienie codziennych zajęć wspomagających rozwój dziecka. Publikacja w części teoretycznej wprowadza odbiorcę w tematykę treningu słuchowego na podstawie literatury przedmiotu. W dalszej kolejności autorka prezentuje szczegółowy opis przebiegu zajęć praktycznych, które znajdują się na płycie CD. Płyta zawiera proste melodie i ciekawą muzykę instrumentalną oraz propozycje zabaw ruchowych przy muzyce dla najmłodszych.

Podręcznik z płytą ma przyczynić się do praktycznego kształtowania rozwoju mowy dzieci. Skierowany jest przede wszystkim do dzieci w wieku od 1 do 3 lat, dzieci niepełnosprawnych, a także innych dzieci ze szczególnymi potrzebami. Proponowana książka ma na celu uwrażliwić odbiorcę na bodźce słuchowe, rozwijać słuchanie ze zrozumieniem, pobudzać do mówienia oraz poprawiać sprawność fizyczną dziecka. Zbiór praktycznych zabaw ruchowo-słowno-muzycznych dostosowany jest do możliwości psychofizycznych najmłodszych dzieci. Rozpoznawanie głosów zwierząt i innych dźwięków z otoczenia oraz połączenie muzyki z ruchem ciała pobudza wiele zmysłów. Aktywizuje uwagę i pamięć słuchową, poprawia koordynację wzrokową oraz sprawność ruchową.

Uważam, że książka Pani Magdaleny Krawczun jest interesującą propozycją, która może służyć jako inspiracja dla opiekunów i terapeutów do zabaw stymulujących rozwój dziecka.

Dr n. hum. Anna Regner – logopeda

36 stron + płyta CD (43 utwory)