Terapia psychomotoryczna dzieci metodą PROCUS i BLOCK

29.00 

Kategoria:

Opis

Spis treści:

Historia rozwoju metody Procus i Block w Polsce

Zagadnienia wstępne

Neurofizjologiczne uwarunkowania dysharmonii  rozwojowej

Anatomiczne i funkcjonalne lokalizacje uszkodzenia lub dysfunkcji

Procesy integracyjne w Ośrodkowym Układzie Nerwowym

Znaczenie somatognozji

Procesy dojrzewania Ośrodkowego Układu Nerwowego i zmienność objawów klinicznych

Plastyczność mózgu

Rozpoznawanie dysharmonii rozwojowej

Objawy kliniczne

Rozpoznawanie (diagnoza różnicująca)

Badanie dzieci z podejrzeniem dysharmonii rozwojowej

Sprawność funkcji wykonawczych

Terapia psychomotoryczna według Procus i Block

Aspekt psychologiczno-wychowawczy

Zasady terapii

Zadania

Terapia psychomotoryczna dzieci metodą Procus i Block

Założenia

Organizacja zajęć

Przywitanie

Przebieranie i składanie ubrania

Toaleta

Masaż

Ćwiczenia wprowadzające (indukcyjne)

Ćwiczenia dużej motoryki

Ćwiczenia schematu ciała

Aplikacje – praktyka umiejętności szkolnych

Ubieranie

Pożegnanie

Podsumowanie

Piśmiennictwo

Ilość stron: 100