Terapia integracji sensorycznej – zeszyt 2

21.00 

Opis

Spis treści:

 1. Metoda integracji sensorycznej w aspekcie wybranych układów zmysłowych
 2. Układ słuchowy. Fizjologia słyszenia
  • Centralne zaburzenia słuchu w aspekcie teorii integracji sensorycznej
  • Dysfunkcje  percepcji słuchowej
  • Zaburzenia w przetwarzaniu bodźców słuchowych
  • Zaburzenia percepcji słuchowej uwarunkowane dysfunkcją układu przedsionkowego
 3. Fizjologia układu wzrokowego
  • Rozwój widzenia
  • Przejawy zaburzeń widzenia
  • Wpływ przetrwałych odruchów niemowlęcych na rozwój funkcji wzrokowych
 4. Cechy narządu wzroku wpływające na opanowanie technik szkolnych
 5. Percepcja wzrokowa
  • Znaczenie rozwoju percepcji wzrokowej w opanowaniu technik szkolnych
  • Przejawy zaburzeń percepcji wzrokowej
 6. Terapia światłem i kolorami
 7. Charakterystyka układu limbicznego
  • Zmysł węchu
  • Zmysł smaku
 8. Terapia: propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujących wybrane systemy zmysłowe
  • Stymulacja układu słuchowego
  • Stymulacja funkcji wzrokowych
  • Terapia światłem i kolorami
  • Stymulacja zapachowa
  • Stymulacja zmysłu smaku
 9. Praktyczne informacje dotyczące sprzętu i pomocy do ćwiczeń
  • Pomoce do stymulacji układu słuchowego i funkcji słuchowych
  • Proste pomoce do stymulacji układu wzrokowego
  • Pomoce do stymulacji zmysłu węchu i smaku

Bibliografia

Aneks

Ilość stron: 88


Cena netto: 20,00 zł

Podatek VAT: 5%