Terapia integracji sensorycznej – zeszyt 1

13.00 

Opis

Spis treści:

Wstęp

 1. Metody integracji sensorycznej
 2. Układ przedsionkowo-proprioreceptywny
 3. Układ dotykowy
 4. Dysfunkcje w planowaniu ruchu – dyspraksja rozwojowa
 5. Zaburzenia grafomotoryczne w dyspraksji
 6. Ogólne wskazówki i zalecenia dla terapeutów, nauczycieli i rodziców
 7. Propozycje ćwiczeń
  1. Usprawnianie układu przedsionkowo-proprioreceptywnego
  2. Usprawnianie układu dotykowego
  3. Usprawnianie planowania motorycznego
  4. Strategie terapeutyczne i ćwiczenia usprawniające poziom graficzny pisma w dyspraksji
 8. Zalecane przyrządy, pomoce i materiały do ćwiczeń (zestaw podstawowy)

Bibliografia

Ilość stron: 43


Cena netto: 12,38 zł

Podatek VAT: 5%