Świadomość poprzez ruch

38.00 

Kategoria:

Opis

Spis treści:

Część pierwsza: Rozumieć działając

Wstęp

Obraz siebie

Warstwy rozwoju

Gdzie i jak zacząć

Struktura i funkcja

Kierunek postępu

Część druga: Robić, by zrozumieć: dwanaście praktycznych lekcji

Obserwacje ogólne

Kilka praktycznych wskazówek

Lekcja 1: Co to jest prawidłowa postawa?

Lekcja 2: Jakie działanie jest prawidłowe?

Lekcja 3: Niektóre podstawowe własności ruchu

Lekcja 4: Rozróżnianie części i funkcji podczas oddychania

Lekcja 5: Koordynacja mięśni zginających i prostujących

Lekcja 6: Rozróżnianie ruchów miednicy za pomocą wyobrażonego zegara

Lekcja 7: Sposób trzymania głowy wpływa na stan napięcia mięśni

Lekcja 8: Doskonalenie obrazu siebie

Lekcja 9: Relacje przestrzenne jako sposób na skoordynowane działanie

Lekcja 10: Ruch oczu organizuje ruch ciała

Lekcja 11: Uświadamianie sobie części ciała, których nie jesteśmy świadomi, z pomocą tych części ciała, których jesteśmy świadomi

Lekcja 12: Myślenie i oddychanie

Ilość stron: 180