Stabilność, sport oraz wydajność ruchowa

140.00 

Joanne Elphinston

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Spis treści:

Przedmowa do drugiego wydania

Przedmowa do wydania polskiego

Podziękowania

Wstęp

Metoda JEMS

Jak korzystać z tej książki

Część pierwsza. Podstawy i podwaliny

 • Rozdział 1: Siła, przepływy sił i funkcjonalne kontrolowanie siły
 • Rozdział 2: Zgłębianie koncepcji stabilności
 • Rozdział 3: Stabilność a anatomia
 • Rozdział 4: Główne koncepcje wydajności ruchu
 • Rozdział 5: Ocena sprawności funkcjonalnej

Część druga. Praca nad płynnością kontroli

 • Rozdział 6: Faza 1 – Aktywacja i świadomość
 • Rozdział 7: Faza 2 – Integracja
 • Rozdział 8: Faza 3 – Koordynacja globalna
 • Rozdział 9: Faza 4 – Kontrola dynamiczna
 • Rozdział 10: Stabilizacja w programie treningowym
 • Rozdział 11: Przykładowe programy
 • Rozdział 12: Schematy rehabilitacyjne

Dodatek 1: Często używane terminy

Dodatek 2: Lista najczęstszych schematów

Dodatek 3: Tabele punktacji do skróconej oceny sprawności funkcjonalnej

Piśmiennictwo

Indeks