Sprawdź jak się porozumiewam

34.00 

Podręcznik stanowi narzędzie do bezpośredniego zastosowania w terapii i praktyce edukacyjnej wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się. Zawiera klucz do karty oceny w zakresie przekazu informacji, budowania wypowiedzi, funkcjonalnego współgrania z rozmówcą, ogólnego nastawienia i motywacji do komunikacji. Szczególnie cenne są skonkretyzowane propozycje oddziaływań terapeutycznych oraz określenie celów oddziaływań AAC dla poszczególnych etapów porozumiewania. Podręcznik ułatwia stworzenie możliwości śledzenia efektywności tych oddziaływań.

(opracowano na podstawie broszury Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Centrum Rozwoju Porozumiewania

Brak w magazynie

Opis

Podręcznik stanowi narzędzie do bezpośredniego zastosowania w terapii i praktyce edukacyjnej wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się. Zawiera klucz do karty oceny w zakresie przekazu informacji, budowania wypowiedzi, funkcjonalnego współgrania z rozmówcą, ogólnego nastawienia i motywacji do komunikacji. Szczególnie cenne są skonkretyzowane propozycje oddziaływań terapeutycznych oraz określenie celów oddziaływań AAC dla poszczególnych etapów porozumiewania. Podręcznik ułatwia stworzenie możliwości śledzenia efektywności tych oddziaływań.

(opracowano na podstawie broszury Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Centrum Rozwoju Porozumiewania).


Spis treści

1.Wprowadzenie

  • Wstęp
  • Jak korzystać z karty oceny – instrukcja
  • Narzędzie pomocnicze nr : Funkcje
  • Narzędzie pomocnicze nr 2: Schemat oddziaływań z zakresu komunikacja wspomagającej i alternatywnej (AAC)

2.Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących

  • Część I – Klucz do karty oceny w zakresie przekazu informacji, budowania wypowiedzi, funkcjonalnego współgrania z rozmówcą, ogólnego nastawienia i motywacji do komunikacji
  • Część II – Cele AAC dla poszczególnych poziomów oddziaływań
  • Część III – Propozycje oddziaływać terapeutycznych
  • Część IV A – Protokół karty oceny
  • Część IV B – Wykres profilu efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących
  • Bibliografia
Ilość stron: 79

Cena netto: 32,38 zł
Podatek VAT: 5%