Ruch rozwijający dla dzieci terapia

35.00 

SKU: ksi000179 Kategorie: , ,

Opis

Spis treści:

CZĘŚĆ PIERWSZA. Czego uczymy

1. Rozwijanie wzajemnych kontaktów

 • Cele zabawy relacyjnej
 • Typy zabawy relacyjnej

2. Rozwijanie świadomości własnego ciała

 • Wczesny rozwój
 • Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

CZĘŚĆ DRUGA. Dlaczego uczymy

3. Analiza ruchu: teoria ruchu Labana
4. Obserwowanie ruchu

 • Co oceniamy
 • Cele
 • Korzyści dla nauczyciela
 • Obserwowanie dzieci

CZĘŚĆ TRZECIA. Jak uczymy

5. Treść, struktura i metody nauczania

 • Dzieci z poważnymi trudnościami w uczeniu się
 • Dzieci z umiarkowanymi trudnościami w uczeniu się
 • Dzieci prawidłowo rozwijające się
 • Tworzenie programu

CZĘŚĆ CZWARTA. Specjalne wyzwania

6. Zajęcia ruchowe dla dzieci i dorosłych z głębokimi i sprzężonymi zaburzeniami

 • Charakterystyka
 • Cele
 • Potrzeby społeczne i emocjonalne
 • Rola opiekuna
 • Potrzeby fizyczne
 • Tworzenie programu

7. Zajęcia ruchowe dla dzieci z problemami psychologicznymi

 • Dzieci z tendencjami autystycznymi
 • Dzieci nadpobudliwe
 • Dzieci unikające kontaktów
 • Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
 • Dzieci z mutyzmem selektywnym
 • Cechy dobrego nauczyciela

CZĘŚĆ PIĄTA.

Ruch rozwijający:

Dodatek 1. Zestawćwiczeń z rozdziałów 1 i 2

Dodatek 2. Komentarze dzieci

Materiały pomocnicze

Ilość stron: 131