Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania.

29.00 

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1

Współczesne koncepcje rozwoju dziecka i możliwość jego wspierania

 1. Wprowadzenie do zagadnienia
 2. Teorie poznawczo-rozwojowe
 3. Teorie uczenia się
 4. Teorie psychoanalityczne
 5. Teorie humanistyczne
 6. Etologia
 7. Rozwój i środowisko
 8. Podsumowanie

Rozdział 2

Teorie rozwoju językowego

 1. Język jako system  kodów, źródło informacji, narzędzie myślenia i środek komunikacji
 2. Teorie behawiorystyczne (uczenia się)
 3. Teorie lingwistyczno-natywistyczne
 4. Teorie poznawczo-rozwojowe
 5. Teorie interakcji społecznych
 6. Modele koneksjonistyczne
 7. Podsumowanie

Rozdział 3

Rozwój metod nauki czytania i pisania

 1. Mowa i pismo jako subkody języka
 2. Etapy i okresy w rozwoju polskiej pisowni
 3. Dźwiękowy i pisemny charakter czynności czytania i pisania
 4. Metody stosowane w nauce czytania i pisania
 5. Poszukiwanie możliwości indywidualizacji nauki czytania i pisania
 6. Podsumowanie

Zakończenie

Słownik pojęć związanych z nauką czytania i pisania

Bibliografia

Spis tabel

Spis rycin

Ilość stron: 238