Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole

40.00 

SKU: ksi000231 Kategorie: ,

Opis

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1.Specyfika rozwoju dzieci w kontekście dziecka z wadą słuchu

W kręgu wad słuchu Magdalena Kosowska

Charakterystyka rozwoju psychoruchowego dziecka zdrowego Agnieszka Gąstoł

Specyfika rozwoju psychospołecznego dziecka z wadą słuchu Magdalena Kosowska

Rozdział 2. Edukacja dziecka z wadą słuchu

Podstawy prawne edukacji dziecka z wadą słuchu Aneta Jegier, Magdalena Kosowska

Integracja w teorii Aneta Jegier, Magdalena Kosowska

Warunki sprzyjające integracji dziecka z wadą słuchu Aneta Jegier, Magdalena Kosowska

Rozdział 3. Relacje społeczne dziecka z wadą słuchu w klasie integracyjnej w świetle literatury

Charakterystyka relacji społecznych Aneta Jegier, Magdalena Kosowska

Relacje społeczne wśród sprawnych i niepełnosprawnych rówieśników w klasie Aneta Jegier, Magdalena Kosowska

Rola nauczyciela w budowaniu relacji społecznych Aneta Jegier, Magdalena Kosowska

Rozdział 4. Pozycja społeczna dziecka z wadą słuchu widziana oczami ich nauczycieli Aneta Jegier, Magdalena Kosowska

Rozdział 5. Pozycja społeczna dziecka z wadą słuchu w świetle badań socjometrycznych klas integracyjnych Aneta Jegier, Magdalena Kosowska

Rozdział 6. Implikacje pedagogiczne Aneta Jegier

Zakończenie