Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży

53.00 

SKU: ksi000091 Kategoria:

Opis

Spis treści:

1.Podstawowe problemy rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

2.Toksyna botulinowa – wspomaganie procesu usprawniania

3.Rola zaopatrzenia ortopedycznego w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym: zalecenia, ocena skuteczności

4.Ocena sposobu lokomocji w skali GMFCS dzieci urodzonych przedwcześnie w wieku 5–6 lat z mózgowym porażeniem dziecięcym a czynniki ryzyka z okresu perinatalnego i znaczenie wczesnej terapii neurorozwojowej

5.Wpływ rehabilitacji na zmiany wydolności fizycznej i sposób lokomocji u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – badanie pilotażowe

6.Zastosowanie laboratoryjnej analizy chodu opartej na systemach wideo w neurorehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

7.Problemy i możliwości leczenia dziecka spastycznego po urazie ośrodkowego układu nerwowego 8.Neurofizjologiczne podstawy terapii u dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego według wrocławskiego modelu usprawniania (WMU)

9.Wiotkość pochodzenia ośrodkowego jako problem diagnostyczny i terapeutyczny

10.Problemy rehabilitacji dzieci i młodzieży z przepukliną oponowo-rdzeniową

11.Standardy rehabilitacji w dystrofii mięśniowej typu Duchenne’a

12.Programowanie procesu rehabilitacji w skoliozach idiopatycznych w zależności od wartości kątowej skrzywienia i stopnia sklinowania krążków międzykręgowych i trzonów kręgów

13.Wartości obciążania kończyn dolnych u dzieci i młodocianych ze skoliozą idiopatyczną w zależności od lokalizacji i wartości kątowej skrzywienia

14.Obiektywizacja oceny czynności układu ruchu w oparciu o powierzchniowe EMG.

Weryfikacja aktywności mięśni brzucha podczas ćwiczeń z wykorzystaniem stabilnego i niestabilnego podłoża. Przegląd piśmiennictwa

15.Wpływ poizometrycznej relaksacji, koncepcji kinetic control oraz treningu stabilizacyjnego na elastyczność wybranych mięśni

16.Profilaktyka i leczenie zachowawcze stopy płasko-koślawej

17.Zaburzenia metaboliczne (nadwaga, otyłość, cukrzyca typu 2) w wieku rozwojowym – nowym problemem społeczno-medycznym

18.Diagnostyka, programowanie i kontrola aktywności fizycznej w nadwadze, otyłości i cukrzycy u dzieci i młodzieży

19.Powysiłkowe zmiany glikemii u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 (DM1) obciążonych trzema wysiłkami fizycznymi o różnej intensywności

Ilość stron: 193