Punkty spustowe i łańcuchy mięśniowo-powięziowe

95.00 

Kategoria:

Opis

I. ŁAŃCUCHY MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWE 
1. Wstęp
2. Modele łańcuchów mięśniowo-powięziowych
3. Fizjologia
4. Model kraniosakralny
5. Biomechaniczny model Johna Martina – mechanika kręgosłupa
6. Mięśnie posturalne, mięśnie fazowe oraz wzorce skrzyżowań posturalnych
7. Wzorce Zinka
8. Łańcuchy mięśniowo-powięziowe – model
9. Statyka
10. Diagnoza
11. Terapia

II. PUNKTY SPUSTOWE I ICH LECZENIE 
1. Definicja
2. Klasyfikacja punktów spustowych
3. Patofizjologia punktów spustowych
4. Diagnoza
5. Terapia punktów spustowych
6. Czynniki sprzyjające utrzymywaniu się punktów spustowych
7. Segment nadwrażliwy
8. Punkty spustowe