Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci

28.00 

Opis

Spis treści:

Wstęp

 • Zastosowanie pojęcia strefy najbliższego rozwoju L. S. Wygotskiego w diagnozie dzieci niepełnosprawnych umysłowo
 • Problemy w rozwoju psychoruchowym dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego (MPD)
 • Diagnoza oraz rehabilitacja dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego (MPD) z głębokim uszkodzeniem słuchu
 • Rysunek dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego (MPD)
 • Działalność edukacyjna i terapeutyczna u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD)
 • Rozwiązywanie problemów przez dzieci niesłyszące a treści programu nauczania klas początkowych
 • Zaburzenia w rozwoju dziecka niesłyszącego warunkowane etiologią głuchoty
 • Zasady pracy logopedycznej z dziećmi niesłyszącymi
 • Metody terapii logopedycznej dzieci głuchych i słabo słyszących
 • Struktura relacji w rodzinie a funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo wychowywanych przez samotne matki. Wstępne doniesienie z badań
 • Skala postaw młodzieży wobec alkoholizowania się (nowe narzędzie badawcze)