Powstrzymać agresję u progu szkoły

23.00 

red. Joanna Danilewska

Brak w magazynie

Opis

Świat człowieka nie jest wolny od agresji, a nawet istnieje teza o jej eskalacji w relacjach międzyludzkich. Normy moralne zakazujące czynienia zła zdają się być powszechnie łamane. Tym ważniejsze staje się niedopuszczenie agresji tam, gdzie ma miejsce edukacja początkowa, bowiem od dobrych fundamentów zależy cała konstrukcja naszego człowieczeństwa. Wbrew pozorom powstrzymanie agresji 6-latków nie jest łatwe, zaś przyzwalanie na nią sprzyja nieodwracalnym zaburzeniom w ich zachowaniu i rozwoju osobowości, nasilającym się dość gwałtownie w miarę dorastania. Zdajemy sobie sprawę, że żaden z przedstawionych tekstów nie spełnia warunku takiej wielostronności ujęcia, jakiej wymaga codzienna praca nauczycielska. Mamy jednak nadzieję, że dzięki swojemu zróżnicowaniu pobudzą one czytelnika do rozmyślań nad własnym udziałem w przeciwdziałaniu agresji, pomogą w doskonaleniu pracy profilaktycznej oraz umocnią w wytrwałości codziennych zmagań w służbie dziecku.

Spis treści:

  • Wstęp
  • Agresja i jej przeciwdziałanie w szkole
  • Możliwości ograniczenia agresji we wczesnym okresie rozwoju psychofizycznego dziecka
  • Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo
  • O dzieciach przejawiających notoryczne zachowania agresywne – z nauczycielskiego punktu widzenia
  • Zanim pojawi się agresja. Wstępna diagnoza i wczesna interwencja
  • Praca z dzieckiem o zaburzonych emocjach
  • Zachowania agresywne u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  • Kulturowe tło agresji dziecięcej
  • Aneks

91 stron