Opis i planowanie zajęć

21.00 

Opis i planowanie zajęć

Opis

Spis treści:

Zamiast wstępu, czyli czym w istocie jest ta książka

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 • Rodzaje ruchu
 • Struktura zajęć
 • Ćwiczenia-relacje
 • Dynamika relacji

Propozycje ćwiczeń do zajęć opartych na Metodzie Ruchu Rozwijającego

 • Ćwiczenia kształtujące świadomość osób schematu ciała i przestrzeni
  • Ćwiczenia rozwijające świadomość osoby
  • Ćwiczenia kształtujące świadomość schematu ciała
  • Ćwiczenia kształtujące świadomość przestrzeni
 • Ćwiczenia oparte na relacji „z” (relacji opiekuńczej)
 • Ćwiczenia rozwijające relację „przeciwko” (relację mocy i energii)
 • Ćwiczenia oparte na relacji „razem” (relacji partnerskiej)

Propozycje zabaw z rekwizytem

 • Zabawy z kocem
 • Zabawy z chustą
  • Zabaw na początek spotkania
  • Zabawy w pozycji stojącej
  • Zabawy w pozycji siedzącej
  • Zabawy w pozycji leżącej
  • Zabawy w odgrywanie ról
  • Zabawy z chustką i piłką
  • Zabawy z „tunelem”
  • Zabawy na zakończenie spotkania

Propozycje ćwiczeń rozwijających relacje społeczne i ułatwiających relaksację

 • Dziecięce masażyki
 • Kołysanki

Planowanie i organizacja zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego

 • Roczny program zajęć
  • Cele zajęć i zadania do realizacji
  • Forma zajęć
  • Organizacja zajęć i dobór ich uczestników
  • Korzystanie z przyborów do zabawy oraz wykorzystywanie muzyki
  • Dostosowywanie zajęć do indywidualnych potrzeb dzieci
 • Planowanie poszczególnych zajęć
  • Schemat scenariusza zajęć
  • Planowanie scenariusza zajęć
  • Uwagi do planowania i realizacji niektórych etapów zajęć
  • Forma zapisu ćwiczeń
  • Problem bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć
  • Współpraca z rodzicami
 • Potrzeba ewaluacji zajęć
 • Przykładowe scenariusze zajęć

Bibliografia

Indeks zabaw

Ilość stron: 159


Cena netto: 20,00 zł

Podatek VAT: 5%