Odruchy, uczenie i zachowanie

45.00 

Klucz do umysłu dziecka.

Sally Goddard

Opis

Kilkadziesiąt lat temu, A.E. Tansley stwierdził:: Za długo nauczyciele koncentrowali się na problemach rozwoju psychicznego dziecka lub stworzeniu warunków spoleczno-ekonomicznych, zamiast zadać pytanie:: Czy dziecko jest gotowe i ma odpowiednie wyposażenie, aby osiągnąć cele i sprostać wymaganiom stawianym przez szkolę?
To było pytanie, które skłoniło Petera Blythea z Instytutu Psychologii i Neuroflzjologii do przeprowadzenia badań nad fizycznymi przyczynami trudności w nauce. Znalazł odpowiedź, analizując prymitywne i posturalne odruchy, i odkrył, że ich schematy mogą być używane jako wspaniałe narzędzie do oceny i korekcji rozwoju dziecka.
Sally Goddard, obecnie terapeutka i pracownik naukowy Instytutu, wyjaśnia, jak praca z odruchami może być zrealizowana w stosunku do dzieci w wieku szkolnym.
Używając metod Sally Goddard, nauczyciel może postrzegać każde dziecko na poziomie swojego doświadczenia, ma też dokładną informację pomocną w organizowaniu metodyki nauczania dzieci z indywidualnymi trudnościami.
Metoda Sally Goddard jest przyjmowana, wspierana i rozwijana przez Instruktorów w Szwecji, Niemczech, Australii i innych krajach świata. Zabezpieczenie fizycznej bazy dla rozwoju dziecka pozwala na sukces w jego uczeniu się. Uczenie się oparte na takiej koncepcji, jest efektywne i pozwala dziecku rozwijać się prawidłowo. Na świecie nie ma miejsca na błędy i niepowodzenia, jeśli dziecko wydaje się zostawać w tyle, musimy zadać pytanie:: DLACZEGO?

Spis treści:

Wstęp
1. Wpływ odruchów na sukces i porażkę w szkole
2. Od odruchów pierwotnych do pełnej kontroli postawy
3. Rozwój mózgu
4. Zmysły
5. Sprawdziany odruchów
6. W jaki sposób możemy pomóc?
7. Ewolucja idei – kilka refleksji na temat odruchów
ZAŁĄCZNIKI
Przypisy do rozdziałów
Omówienie przypadków oraz wybór artykułów Salwy Goddard
Glosariusz