O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością?

35.00 

Opis

Spis treści:

Wstęp

Zaburzenia z autystycznego spektrum Beata Urbaniak

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim Agata Rybarczyk, Ewa Łaszczyńska – Maćkowiak

Umiarkowana i znaczna niepełnosprawność intelektualna Beata Tylewska- Nowak

Głęboka niepełnosprawność intelektualna Izabela Fornalik, Danuta Kopeć

O co pytają rodzice dzieci z zaburzeniami widzenia? Katarzyna Pawelczak

Wada słuchu Anna Jakoniuk-Diallo

Mózgowe porażenie dziecięce Hanna Kubiak

Padaczka- spojrzenie z perspektywy lekarza Katarzyna Mazur-Melewska

Zakończenie