Neuropsychologia kliniczna dziecka

45.00 

Kategoria:

Opis

Spis treści:

1. Neuropsychologiczne mechanizmy powstawania zaburzen rozwojowych).

2. Upośledzenie umysłowe.

3. Mózgowe porażenie dziecięce.

4. Specyficzne zaburzenia językowe u dzieci.

5. Specyficzne trudności szkolne w opanowywaniu czytania i pisania.

6. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki u dzieci.

7. ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

8. Psychospołeczne aspekty rehabilitacji osób z dysfunkcjami mózgowymi.