Multimedialny program terapeutyczny EduBOTY

599.00 

Kategoria:

Opis

Multimedialny program terapeutyczny EDUBOTY to interesująca propozycja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

– z dysleksją

– z dyskalkulią

– z różnorodnymi zaburzeniami uwagi

– z deficytami w zakresie funkcji poznawczych

Grupa wiekowa: 10+

Program obejmuje  3 zestawy gier wspomagających terapię uczniów:

I. Program terapeutyczny dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania – Wygraj z dysleksją.

II. Program terapeutyczny dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki – Wygraj z dyskalkulią.

III. Program terapeutyczny dla uczniów z deficytami w zakresie funkcji poznawczych, w tym różnorodnymi zaburzeniami uwagi

Proponowane gry usprawniają funkcje poznawcze i rozwijają umiejętności szkolne. Trzy zestawy zawierają 12 gier, łącznie 1050 zadań. Każda gra ma 3 poziomy trudności (łatwy, średni, trudny), które zapewniają dopasowanie zadań do poziomu dziecka. Wspólnym motywem wszystkich gier są  zabawne roboty (Monter, Łapacz, Myśliciel…)

Zalety programu:

 • Atrakcyjny dla dzieci, posiada cechy zabawy, dostarcza pozytywnych emocji, stanowi bodziec motywacyjny ułatwiający wprowadzenie dziecka w trudny dla niego obszar zadaniowy, a tym samym zmieniający postawę do uczenia się
 • Gry są dynamiczne, pełne animacji, nie są nużące, wykorzystują proste sytuacje wyboru, mają atrakcyjną grafikę i oprawę dźwiękową.
 • Ciekawe pomysły zadań, opracowane pod kątem terapeutycznym i przetestowane na grupie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (kl. IV-VI SP i I-III gimnazjum). Gry uwzględniają zróżnicowany poziom funkcjonowania poznawczego użytkownika oraz dają możliwość osiągania sukcesu, co jest ważnym czynnikiem motywacyjnym w przypadku przełamywania trudności szkolnych.
 • Szeroki wachlarz zadań – możliwość wielokrotnego wykonywania ćwiczeń przez tego samego użytkownika bez konieczności powtarzania tych samych przykładów.
 • Możliwe jest planowanie działań terapeutycznych w odniesieniu do indywidualnych potrzeb edukacyjnych – różne poziomy trudności i wybór zestawów zadań.
 • Monitorowanie postępów dziecka – możliwość gromadzenia statystyk osiąganych wyników, wizualizacja wyników w formie wykresu.
 • Można powtórzyć zadanie w celu przeanalizowania wspólnie z dzieckiem jego procesu myślowego.
 • Możliwe jest utworzenie 20 kont graczy. Jedno konto zapamiętuje 10 kolejnych wyników.
 • Prosta nawigacja oparta na intuicyjnym działaniu.
 • Możliwość odsłuchania polecenia.

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Utrwalenie zasad pisowni w języku polskim
 • Doskonalenie funkcji wzrokowej
 • Rozwijanie umiejętności czytania i pisania
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych
 • Ćwiczenie pamięci i uwagi
 • Ćwiczenie logicznego myślenia, czytania ze zrozumieniem, wnioskowania, uzasadniania i interpretacji
 • Pozytywna motywacja do nauki

Program terapeutyczny dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania – Wygraj z dysleksją.

Usprawniane funkcje i rozwijane kompetencje:

 • Percepcja wzrokowo-przestrzenna
 • Szybkość postrzegania wzrokowego
 • Analiza i synteza wzrokowa, wyobraźnia przestrzenna
 • Bezpośrednia pamięć wzrokowa
 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • Różnicowanie wyrazów podobnych graficznie
 • Identyfikowanie odpowiedników głosek zbliżonych fonetycznie
 • Uzupełnianie wyrazów skomplikowanych pod względem struktury głoskowo-literowej
 • Gotowość poszerzania słownictwa
 • Praktyczne stosowanie zasad łącznej i rozdzielnej pisowni wyrazów
 • Poprawna ortograficznie pisownia

Program terapeutyczny dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki – Wygraj z dyskalkulią.

Usprawniane funkcje i rozwijane kompetencje:

 • Odczytywanie i rozumienie pojęć i zależności matematycznych (cyfr, liczb, liczebników oraz symboli matematycznych)
 • Wykonywanie operacji na liczbach (porównywanie, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie)
 • Transkodowanie: przekład informacji (liczebności)podanej słownie na informację w formie cyfr
 • Szeregowanie przedmiotów, liczb według kolejności malejącej lub rosnącej
 • Szacowanie
 • Odczytywanie informacji na podstawie układów przestrzennych
 • Prawidłowe odczytywanie symboli matematycznych
 • Posługiwanie się pojęciem ułamków
 • Prawidłowe odczytywanie dużych liczb
 • Wykonywanie obliczeń w pamięci
 • Posługiwanie się jednostkami miar i przeliczanie ich
 • Rozumienie, ze ważna jest pozycja cyfry a nie tylko jej wielkość
 • Określanie kierunków na płaszczyźnie i w przestrzeni
 • Stosowanie dojrzałych strategii liczenia

Program terapeutyczny dla uczniów z deficytami w zakresie funkcji poznawczych, w tym różnorodnymi zaburzeniami uwagi

Usprawniane funkcje i rozwijane kompetencje:

 • Zdolność do poszerzania wiedzy i wykorzystywania jej do rozwiazywania problemów
 • Logiczne myślenie, spostrzegawczość, analiza, wnioskowanie
 • Ćwiczenie uwagi poprzez umiejętność sprawnego selekcjonowania bodźców
 • Rozwijanie zapamiętywania i myślenia opartego o procesy uwagi
 • Pamięć – umiejętność zapisywania, przywoływania i modyfikowania informacji
 • Rozwijanie strategii pojęciowych odpowiedzialnych za przyswajanie i zapamiętywanie materiału
 • Porządkowanie, kategoryzowanie i umiejętne wykorzystanie informacji
 • Dostrzeganie zależności
 • Myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Szybkość i sposób manipulowania danymi