Monachijska Funkcjonalna Diagn. Rozwojowa

80.00 

Kategoria:

Opis

Tom I. Pierwszy rok życia

Spis treści:

Przedmowa

I. Diagnostyka rozwojowa w pediatrii

Pojęcie rozwoju w pediatrii

Wzrost i jego tempo

Diagnostyka wzrastania

Zagadnienie normy

II. Diagnostyka rozwoju somatycznego

Masa i długość

Rozwojowe zmiany proporcji ciała

Wiek zębowy

Wiek kostny

Ocena wieku wzrastania na podstawie rozwoju czaszki oraz dalsze możliwości somatycznej diagnostyki rozwojowej

Znaczenie diagnostyki rozwoju somatycznego

Akceleracja

III. Diagnostyka fizjologicznego rozwoju w pediatrii

Okresowość cyklu okołodobowego

Rozwój neurofizjologiczny

Neurofizjologiczna diagnostyka rozwojowa na podstawie zapisu EEG

Diagnostyka rozwoju oparta na ocenie odruchów i reakcji odruchowych

Neurokinezjologiczna diagnostyka według Vojty

IV. Diagnostyka rozwoju w psychologii dziecięcej

Obserwacje dzieci jako początki diagnostyki ich rozwoju

Diagnostyka rozwojowa jako system

Testy Büchler-Hetzer dla małych dzieci

Skale rozwojowe Gesella

Bayley-Scales of Infant Development

Denver-test

V. Sposoby zachowań dzieci jako podstawa diagnostyki rozwoju

Nowa metoda diagnostyczna w pediatrii

Diagnostyka rozwojowa oparta na etologii

Obserwacja zachowań – wzbogacenie arsenału doświadczeń pediatry

Zespół deprywacyjny jako zadanie diagnostyczne

VI. Tabele fizjologicznego rozwoju w wieku niemowlęcym wg Hellbrüggego i Pechsteina

Diagnoza zachowań reaktywnych

VII. Podstawy i struktura Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej

Nowe opracowanie materiału zebranego w badaniach longitudinalnych

Ponowna analiza kryteriów etologicznych

Orientacyjne oceny Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej

Zakres funkcji a wiek rozwojowy

Rozważania dotyczące teorii testów

VIII. Sposób wykonania badania i jego ocena

Warunki do przeprowadzenia badania i materiał testowy

Dokumentacja i ocena wyników badania

Profil rozwojowy

Interpretacja wyników badania

Przykłady interpretacji profili rozwoju

IX. Diagnostyka „wieku raczkowania”

X. Diagnostyka „wieku siadania”

XI. Diagnostyka „wieku chodzenia”

XII. Diagnostyka „wieku chwytania”

XIII. Diagnostyka „wieku percepcji”

XIV. Diagnostyka „wieku mówienia”

XV. Diagnostyka „wieku rozumienia mowy”

XVI. Diagnostyka „wieku rozwoju społecznego”

XVII Znaczenia Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej dla pomagania niepełnosprawnym

Podstawa nowych form pomocy niepełnosprawnym

Punkt wyjściowy – badanie zdrowych niemowląt i małych dzieci z domów dziecka

Wielowymiarowa diagnostyka rozwojowa jako pomoc dla dzieci wielorako niepełnosprawnych

Rozwój społeczna jako zadania diagnostyczne

Ośrodki pediatrii społecznej

XVIII. Podstawy funkcjonalnej terapii rozwojowej i profilaktyki

Niepowtarzalna szansa terapii rozwojowej

Zasady terapii rozwojowej

Profilaktyka u dzieci zagrożonych zaburzeniami rozwojowymi

Podstawa opieki adopcyjnej

Literatura

Tabele


Tom II. Drugi i trzeci rok życia

Spis treści

Przedmowa

Wstęp

Ogólne wskazówki dotyczące przeprowadzania badań

Protokołowanie rezultatów badania

Diagnostyka wieku chodzenia (ruchu ciała)

Diagnostyka wieku sprawności manualnej

Diagnostyka wieku percepcji (pojmowanie zależności)

Diagnostyka wieku mówienia (mowa aktywna)

Diagnostyka wieku rozumienia mowy

Diagnostyka wieku społecznego

Diagnostyka w zakresie samodzielności

Inwentarz materiału testowego


Cena netto: 76,19 zł

Podatek VAT: 5%