Metody wywoływania głosek

30.00 

Metody wywoływania głosek

Kategoria:

Opis

Spis treści:

I. Uwagi ogólne

Niezakończony rozwój mowy, opóźniony rozwój mowy, wada wymowy, odmienne realizacje spowodowane zaburzeniami i/lub chorobami fizycznymi – rozróżnienie terminologiczna

Przyczyny niezakończonego i opóźnionego rozwoju mowy

Przyczyny występowania wad wymowy

Konsekwencje terapeutyczne przyjętej klasyfikacji

Kształtowanie słuchu fonetycznego logopedy

II. Budowa i funkcjonowanie narządów mowy

III. Podział głosek polskich

Opis samogłosek

Opis spółgłosek

IV. Ćwiczenia umiejętności prymarnych

Ćwiczenia uwagi słuchowej i słuchu fonemowego

Ćwiczenia oddechowe

Ćwiczenia praksji oralnej

Najczęstsze spotykane wady wymowy

Ogólne zasady wywoływania prawidłowego brzemienia głosek

V. Metody wywoływania samogłosek

Samogłoski prymarne

Samogłoski sekundarne

Samogłoski nosowe

Samogłoski niezgłoskotwórcze

VI. Metody wywoływania spółgłosek

Spółgłoski prymarne

Spółgłoski sekundarne

VII Uwagi końcowe

Ilość stron: 98