Krąg ufności

79.00 

Interwencja wzmacniająca przywiązanie we wczesnych relacjach rodzic-dziecko.

Bert Powell , Glen Cooper , Kent Hoffman , Bob Marvin

Opis

Spis treści:

CZĘŚĆ I. PRZYWIĄZANIE WE WCZESNYCH RELACJACH OPIEKUŃCZYCH

Rozdział 1. Ukryte na widoku – kluczowe znaczenie ufnego przywiązania
Rozdział 2. Krąg ufności – zrozumienie potrzeby bezpiecznej przystani i bezpiecznej bazy do eksploracji u dziecka
Rozdział 3. „Bycie z” – zaspokojenie potrzeb dziecka za pomocą relacji
Rozdział 4. Ograniczone kręgi – nieufność i siła adaptacji
Rozdział 5. Muzyka grozy – w jaki sposób stan umysłu wpływa na sprawowanie opieki
Rozdział 6. Dopełnienie kręgu

CZĘŚĆ II. INTERWENCJA KRĄG UFNOŚCI

Rozdział 7. Obserwowanie relacji
Rozdział 8. Ocena interakcji – diagnoza różnicowa i rozpoznawanie trudności zwornikowych
Rozdział 9. Zrozumienie stanu umysłu oraz procesów obronnych za pomocą podstawowych rodzajów wrażliwości
Rozdział 10. Ocena percepcji rodzica – wykorzystanie Circle of Security Interview do podniesienia skuteczności terapii
Rozdział 11. Zasady i planowanie terapii
Rozdział 12. Procedura interwencji Krąg ufności

CZĘŚĆ III. PRZYKŁADY KLINICZNE

Rozdział 13. Laura i Ashley
Rozdział 14. Ana i Sam
Rozdział 15. Shelly i Jacob