Kliniczna obserwacja

30.00 

Opis

Spis treści:

 • Wstęp
 • Krótki zarys teorii integracji sensorycznej
 • Zburzenia Modulacji Sensorycznej
 • Zburzenia Motoryczne o Bazie Sensorycznej
  • Posturalne
  • Dyspraksja
 • Występowanie dysfunkcji integracji sensorycznej
  • Zburzenia integracji sensorycznej u dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się /dysleksja, dysgrafia/
  • Zburzenia integracji sensorycznej w ADHD
 • Wybrane wskaźniki zaburzeń integracji sensorycznej
 • Wywiad z rodzicami
 • Obliczanie wyników klinicznej obserwacji
 • Instrukcja badań
 • Interpretacja wyników badań
 • Literatura