Jak uczy się mózg

59.00 

Kategoria:

Opis

Skrócony spis treści:

Przedmowa

Wprowadzenie

Część 1 JAK SIĘ UCZYMY

2. Zdarzenia

3. Neurony

4. Wiedza i umiejętności

5. Reprezentacje neuronowe

6. Plastyczne mapy

7. Sen i marzenia senne

Część 2 CO WPŁYWA NA UCZENIE SIĘ

8. Uwaga

9. Emocje

10. Motywacja

11. Uczenie się przed narodzeniem i po nim

Część 3 UCZENIE SIĘ W CIĄGU CAŁEGO ŻYCIA

12. Dzieciństwo

13. Czytanie

14. Kształcenie: matematyka, nauki przyrodnicze i humanistyczne

15. Szybka młodość, mądra starość

Część 4 UCZENIE SIĘ WSPÓLNOTY

16. Współpraca

17. Oceny

18. Wartości

19. Uczenie się przemocy z telewizji

Część 5 WNIOSKI: OD BADANIA PISA DO PIZY

20. Badania PISA

21. Szkoła

22. Lekcje religii

23. Treści życia

24. Epilog: Terra II

Literatura

Indeks

Ilość stron: 350