Jak osiągać sukcesy w nauce? Uwaga, równowaga i koordynacja

55.00 

Jak osiągać sukcesy w nauce? Uwaga, równowaga i koordynacja

Brak w magazynie

SKU: ksi000127 Kategoria:

Opis

Przedmowa

Podziękowania

Rozdział 1 Okna do mózgu

 • Wstęp
 • Rozwojowa gotowość do podjęcia nauki
 • Czym jest opóźnienie neurorozwojowe?
 • Na czym polega związek opóźnienia neurorozwojowego i specyficznych trudności w uczeniu się?
 • Odruchy prymitywne i posturalne – model medyczny
 • Dysfunkcje neurologiczne w specyficznych trudnościach w uczeniu się
 • Kryteria diagnostyczne, objawy i symptomy specyficznych trudności w uczeniu się
 • Dysleksja – objawy
 • DCD (dyspraksja)
 • Zespół deficytu uwagi (ADD)
 • Obniżony poziom osiągnięć szkolnych
 • Powiązanie sensomotoryczne
 • Teorie kontroli ruchowej

Rozdział 2 Znaczenie odruchów prymitywnych i posturalnych

 • Czym są odruchy prymitywne i posturalne?
 • O czym mogą informować odruchy prymitywne i posturalne?
 • Rozwijający się mózg
 • Pojawienie się odruchów rdzeniowych
 • Odruchy realizowane na poziomie rdzeniowym
 • Odruchy realizowane na poziomie pnia mózgu
 • Odruchy jako bezpośrednie odzwierciedlenie rozwoju hierarchicznego
 • Obszary mózgu biorące udział w realizacji odruchów prymitywnych i posturalnych
 • Odruch wielozmysłowy – odruch Moro
 • Odruch paraliżu ze strachu
 • Czynniki wyzwalające odruch Moro
 • Funkcje odruchu Moro
 • Fizjologiczne reakcje pojawiające się w odpowiedzi na odruch Moro
 • Implikacje przetrwałego odruchu Moro
 • Objawy zespołu widzenia skotopowego (SSS)
 • Ogólne objawy związane z przetrwałym odruchem Moro
 • Symptomy behawioralne związane z przetrwałym odruchem Moro

Rozdział 3 Prymitywne odruchy postawy

 • Toniczny odruch błędnikowy (TOB)
 • Rozwój kontroli położenia głowy
 • Dlaczego kontrola głowy ma takie znaczenie?
 • Toniczny odruch błędnikowy (TOB) oraz karmienie w okresie wczesnego rozwoju
 • Asymetryczny toniczny odruch szyjny (ATOS)
 • Symetryczny toniczny odruch szyjny (STOS)

Rozdział 4 Prymitywne odruchy dotykowe

 • Odruch chwytny (dłoniowy)
 • Odruch podeszwowy
 • Odruch szukania
 • Odruchy ssania i dążenia do podjęcia ssania
 • Rdzeniowy odruch Galanta

Rozdział 5 Odruchy posturalne

 • Odruchy prostujące głowę
 • Reakcje prostujące, umiejscawiania i równowagi
 • Odruch spadochronowy

Rozdział 6 Wykorzystanie kwestionariuszy przesiewowego INPP

 • Kwestionariusz Przesiewowy INPP dla Dzieci
 • Jak posługiwać się Kwestionariuszem INPP ?

Rozdział 7 Kwestionariusz INPP: czynniki związane z okresem postnatalnym

 • Okres szkolny
 • Podliczanie punktów uzyskanych w Kwestionariuszu INPP
 • Badania nad rzetelnością Kwestionariusza INPP

Rozdział 8 Rozwój teorii przedsionkowo-móżdżkowej

 • Geneza
 • Rozwój równowagi
 • Równowaga i móżdżek
 • Znaczenie dysfunkcji układu przedsionkowego
 • Objawy dysfunkcji układu przedsionkowego

Rozdział 9 Skutku opóźnienia neurorozwojowego u młodzieży i dorosłych

 • Problemy na poziomie edukacji wyższej (studiów)
 • Połączenia układu przedsionkowego z siatkowatym układem wstępującym (aktywującym)
 • Objawy opóźnienia neurorozwojowego u młodzieży i dorosłych – perspektywa kliniczna – Lawrence J. Beuret

Rozdział 10 Rozwój metody INPP – od teorii do faktów – Peter Blythe

Rozdział 11 Inne czynniki istotne w specyficznych zaburzeniach w uczeniu się

 • Wprowadzenie
 • Wykorzystanie testów fizycznych, by ocenić neurologiczną gotowość do podjęcia nauki szkolnej
 • Zastosowanie Metody INPP
 • Neuroedukator
 • Uwaga, równowaga i koordynacja

Załącznik 1 Badanie przesiewowe dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w kierunku dysfunkcji neurologicznych

 • Streszczenie
 • Wprowadzenie
 • Wczesna identyfikacja
 • Cel badania
 • Metoda
 • Analiza Kwestionariusza jako narzędzia służącego do identyfikacji specyficznych trudności w uczeniu się
 • Analiza poszczególnych pytań
 • Wyniki
 • Dyskusja
 • Wnioski

Załącznik 2 Zakres częstotliwości wokalnych oraz instrumentów muzycznych

 • Słowniczek terminów
 • Bibliografia
 • Indeks nazwisk
 • Indeks rzeczowy
 • O Autorce i Współautorach

Ilość stron: 412