Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki

35.00 

Sally Goddard Blythe

Kategorie: ,

Opis

Podziękowania

ROZDZIAŁ 1 WSTĘP
1.1. Przegląd zagadnień poruszanych w książce
1.2. Podstawy wykrywania i korekcji niedojrzałości neuroruchowej
1.3. Co to jest INPP
1.4. Program ćwiczeń integrujących dla szkół
1.5. Co to jest niedojrzałość neuromotoryczna?
1.6. Jaki wpływ na naukę mają odruchy pierwotne?
1.7. Czym są odruchy pierwotne?
1.8. Jaki wpływ na edukację ma dojrzałość neuromotoryczna?
1.9. Jaki jest cel przesiewowych testów rozwojowych?
1.10. Po co badać postawę i równowagę?
1.11. Po co oceniać równowagę?
1.12. Jaka jest różnica między równowagą statyczną i dynamiczną?
1.13. Jakie znaczenie dla uczenia się ma kontrola postawy?
1.14. Odruchy pierwotne – dlaczego bada się akurat trzy odruchy?
1.14.1. Asymetryczny foniczny odruch szyjny (ATOS)
1.14.2. Symetryczny toniczny odruch szyjny (STOS)
1.14.3. Toniczny odruch błędnikowy (TOB)
1.15. Jakie istnieją dowody na związek równowagi, postawy i odruchów
z osiągnięciami szkolnymi?
1.16. Jakie są dowody na to, że interwencja w postaci programów ruchowych
nakierowanych na odruchy pierwotne przyczynia się do poprawy wyników
szkolnych?
1.17. W jaki sposób korzystać z testów przesiewowych

ROZDZIAŁ 2 ROZWOJOWE TESTY PRZESIEWOWE DLA DZIECI W WIEKU 4-7 LAT
2.1. Instrukcje ogólne
2.1.1. Punktacja
2.1.2. Testy
2.2. Testy neuromotoryczne
2.2.1. Próba Romberga
2.2.2. Stanie na jednej nodze
2.2.3. Test pełzania (czworakowania)
2.2.4. Przekraczanie linii środkowej – test 1
2.2.5. Przekraczanie linii środkowej – test 2
2.2.6. Test przeciwstawnego palca i kciuka
2.3. Testy odruchów pierwotnych
2.3.1. Asymetryczny toniczny odruch szyjny (ATOS)
2.3.2. Symetryczny toniczny odruch szyjny (STOS)
2.3.3. Toniczny odruch błędnikowy w pozycji wyprostowanej
2.4. Testy percepcji wzrokowej i integracji wzrokowo-ruchowej
2.4.1. Zadania rysunkowe
2.4.2. Testy dodatkowe
2.5. Arkusz wyników dla testów wykonywanych w grupie 4-7-latków
2.6. Arkusze obserwacyjne
2.7. Interpretacja wyników
2.7.1. Testy koordynacji motoryki dużej, równowagi i odruchów
2.7.2. Testy percepcji wzrokowej i integracji wzrokowo-ruchowej

ROZDZIAŁ 3 PRZESIEWOWE TESTY ROZWOJOWE PRZEZNACZONE DLA DZIECI POWYŻEJ 7. ROKU ŻYCIA
3.1. Instrukcje ogólne
3.1.1. Punktacja
3.1.2. Testy
3.2. Testy koordynacji motoryki dużej i równowagi
3.2.1. Chodzenie po linii prostej
3.2.2. Chodzenie na zewnętrznych krawędziach stóp
3.3. Testy nieprawidłowych odruchów pierwotnych
3.3.1. Asymetryczny toniczny odruch szyjny (ATOS)
3.3.2. Symetryczny toniczny odruch szyjny (STOS)
3.3.3. Toniczny odruch błędnikowy (TOB)
3.4. Testy funkcji okoruchowych
3.4.1. Test fiksacji, konwergencji i kontroli ruchów sakadowych (Valett)
3.4.2. Test integracji wzrokowej
3.5. Testy rozpoznawania obrazów i mowy
3.5.1. Różnicowanie dźwięków (pojedynczych dźwięków, zbitek dźwięków
i sylab)
3.5.2. Synteza dźwięków
3.6. Testy percepcji wzrokowej i integracji wzrokowo-ruchowej
3.6.1. Percepcja wzrokowa
3.6.2. Integracja wzrokowo-motoryczna (VMI)
3.6.3. Zaburzenia percepcji przestrzennej
3.6.4. Test standardowych figur Tansleya
3.6.5. Figury oparte na wzrokowo-motorycznym teście Bender Gestalt
3.6.6. Punktacja dla testów na percepcję wzrokową
3.6.7. Testy dodatkowe
3.7. Arkusze wyników dla testów wykonywanych w grupie 7+
3.8. Arkusze obserwacyjne (7+)
3.9. Interpretacja wyników
3.9.1. Testy koordynacji motoryki dużej, równowagi i odruchów
3.9.2. Testy percepcji wzrokowej i integracji wzrokowo-ruchowej
3.9.3. Wizualno-słuchowe testy na rozpoznawanie dźwięków i mowy

ROZDZIAŁ 4 PROGRAM ĆWICZEŃ INTEGRUJĄCYCH INPP
4.1. W jaki sposób należy korzystać z programu ćwiczeń integrujących
4.1.1. Ćwiczenia integrujące
4.1.2. W jaki sposób program ćwiczeń ruchowych może poprawić wyniki w nauce?
4.1.3. Zasady wykonywania ćwiczeń
4.1.4. Wskazówki dotyczące rozkładu ćwiczeń
4.2. Program ćwiczeń integrujących
4.2.1. Wstęp
4.2.2. Wiatrak
4.2.3. Gąsienica
4.2.4. Zaciekawiona gąsienica
4.2.5. Ukwiał
4.2.6. Ośmiornica (część 1)
4.2.7. Rozdrażniona gąsienica
4.2.8. Spadochron
4.2.9. Ośmiornica (część 2)
4.2.10. Prostowanie głowy
4.2.11. Ryba
4.2.12. Jaszczurka
4.2.13. Dłoń do stopy
4.2.14. Dłoń do kolana
4.2.15. Zawias
4.2.16. Klamra
4.2.17. Rotacja dolnej części ciała
4.2.18. Rotacja górnej części ciała
4.2.19. Siadanie
4.2.20. Huśtawka
4.2.21. Aligator
4.2.22. Pełzanie naprzemienne
4.2.23. Kot
4.2.24. Czworakowanie naprzemienne z podparciem trójpunktowym
4.2.25. Czworakowanie naprzemienne na dłoniach i kolanach
4.3. Dodatkowe ćwiczenia integrujące prawą i lewą stronę ciała
4.3.1. Crzeł
4.3.2. Ćwiczenia palców
4.4. Uwagi końcowe

Materiały dodatkowe
DVD szkoleniowe
Szkolenia
Materiały uzupełniające do książki
Informacje dodatkowe na temat programów terapeutycznych
Inne książki autorki