Interwencja wczesnodziecięca

38.00 

Interwencja wczesnodziecięca

Kategoria:

Opis

Spis treści:

Lista ćwiczeń i inspiracji

Słowo wstępne

Uwagi wstępne do siódmego wydania

1. Naszym celem jest

2. Struktura programu

3. Nasze założenia

4. Potencjalne efekty

5. Metodologia

– Ocena poziomu rozwoju

– Ustalenie celów

– Praca z dzieckiem

– Kontrola efektów

Programy interwencji wczesnodziecięcej

A: Samoobsługa i rozwój społeczny (A1-A60)

B: Mała motoryka (B1-B40)

C: Duża motoryka (C1-C40)

D: Mowa (D1-D60)

E: Myślenie i postrzeganie zmysłowe (E1-E60)

Literatura

Ilość stron: 302


Cena netto: 36,19 zł

Podatek VAT: 5%