Integracja sensoryczna w dialogu z psychomotoryką

40.00 

Teoria i praktyka wspomagania rozwoju poprzez ruch.

Autorzy:

Jolanta Majewska

Andrzej Majewski

Anna Parakiewicz

Marzenna Zaorska

Opis

Spis treści:

Wstęp

 1. Psychomotoryka i integracja sensoryczna w ujęciu teoretyczno – praktycznym
  1. Systemowo-indywidualna analiza zaburzeń rozwoju
  2. Koncepcja psychomotoryki empowermentu – konteksty teorii i praktyki pedagogicznej
  3. Wybrane sugestie terapeutyczne
  4. Krytyczna ocena głównych tez terapii integracji sensorycznej
  5. Podsumowanie
 2. Terapia rodzinna skoncentrowana na strukturze rodziny i rozwoju dziecka
  1. Istota, założenia, ukierunkowanie terapii rodzinnej skoncentrowanej na strukturze rodziny i rozwoju dziecka
  2. Przypadek Dominika jako przykład działań w zakresie terapii rodzinnej skoncentrowanej na strukturze rodziny i rozwoju dziecka.
  3. Diagnoza
  4. Zalecenia terapeutyczne dla dziecka
  5. Terapia w ramach psychomotoryki empowermentu
 3. Co jest normalne? Co stanowi o normalności? Czy istnieje człowiek normalny?
  1. Rozważania ogólne
  2. Czy istnieje człowiek normalny
  3. Normalność a metody testowe
  4. Normalność jako mylący wyznacznik „zdrowego” rozwoju dziecka
 4. Terapia integracji sensorycznej
  1. Pozytywne aspekty koncepcji integracji sensorycznej
  2. Terapia integracji sensorycznej i jej roszczenia do wyłączności
  3. Krytyka z perspektywy neurofizjologiczno-medycznej
  4. Krytyka pedagogiczna
  5. Czy rozwój dziecka jest hierarchiczny?
  6. Podsumowanie argumentów socjo-pedagogicznych
 5. Podejście systemowo-konstruktywistyczne w procesie wychowania i w terapii ruchowe
  1. Ogólna teoria systemowa
  2. Terapia systemowa
  3. Indywidualizacja percepcji i konstrukcji mózgu oraz ich konsekwencje w wychowaniu i terapii
  4. Różnice pomiędzy terapią systemową a linearno-przyczynowymi koncepcjami terapeutycznymi na przykładzie terapii integracji sensorycznej
 6. Podstawowe zasady psychomotoryki empowermentu
  1. Rozważania ogólne
  2. Nieprawidłowość, zaburzenie czy opóźnienie – przykład praktyczny
  3. Obraz człowieka w koncepcji empowermentu
  4. Relacja pomiędzy podopiecznym a psychomotorykiem jako warunek efektywności procesu wspierania
  5. Wpływ obraz człowieka na praktyczne metody empowermentu
 7. Podstawy praktyki psychomotoryki empowermentu
  1. Uwagi wstępne
  2. Obszary wspierania w empowermencie
  3. Formy zajęć psychomotorycznych w psychomotoryce empowermentu
  4. Sporty terenowe skoncentrowane na pedagogice przeżyć jako narzędzia empowermentu
  5. Praktyczne przykłady psychomotoryki empowermentu
  6. Aranżacja psychomotoryczna
  7. Uczenie się poprzez ruch – przedmioty szkolne
 8. Integracja sensoryczna – doświadczenia polskie (konteksty teoretyczno-praktyczne)
  1. Rys historyczny
  2. Zakładane strategie rozwoju i oczekiwania wobec metody integracji sensorycznej – dyskurs ewaluacyjny
  3. Piotr
  4. Jakub
  5. Katarzyna
  6. Mateusz
  7. Analiza efektów podjętych działań
  8. Perspektywy rozwoju
 9. Zakończenie