Fizjoterapia w pediatrii

98.00 

Kategoria:

Opis

Spis treści:

1. Rozwój dziecka

1.1.   Prenatalny okres rozwoju ontogenetycznego dziecka – Krzysztof Zeman

1.2.   Neurofizjologiczne podstawy rozwoju psychoruchowego dziecka – Iwona Maroszyńska

1.3.   Rozwój psychoruchowy w okresie noworodkowym i niemowlęcym – Agnieszka Cywińska-Bernas

1.4.   Rozwój psychoruchowy dzieci w okresie poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym – Jarosław Paśnik

1.5.   Badanie kliniczne dziecka – Anna Stańczyk-Przyłuska, Krzysztof Zeman

1.6.   Metody oceny rozwoju dziecka – Krzysztof Siniewicz, Krzysztof Zeman

2. Zagrożenia okresu noworodkowego

2.1.   Noworodek z grupy wysokiego ryzyka – Iwona Maroszyńska

2.2.   Opieka neurorozwojowa i program wczesnej stymulacji na oddziale intensywnej terapii noworodka – Iwona Maroszyńska, Renata Kowalczyk

2.3.   Kinezyterapia oddechowa noworodka – Iwona Maroszyńska, Joanna Kowalczyk

2.4.   Okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego (OUSR) – Maria R. Grodner

3. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego w okresie noworodkowym i niemowlęcym

3.1.   Sygnały alarmowe nieprawidłowego rozwoju dziecka – Joanna Kryszczyńska

3.2.   Wczesne metody wykrywania zaburzeń rozwoju – Joanna Kryszczyńska 75

3.3.   Ocena odruchów postawy, prostowania oraz reakcji równowagi – Maria Zubiel

3.4.   Organizacja opieki rehabilitacyjnej u dzieci z wczesnymi uszkodzeniami mózgu – Maria Król

4. Choroby układu nerwowego

4.1.   Mózgowe porażenie dziecięce

4.1.1.     Mózgowe porażenie dziecięce – epidemiologia, podział, obraz kliniczny – Janusz Wendorff, Katarzyna Połatyńska

4.1.2.     Metoda NDT-Bobath w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – Maria Borkowska, Zofia Szwiling

4.1.3.     Koncepcja Vaclava Vojty – Grażyna Banaszek

4.1.4.     Inne metody stosowane w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – Joanna Kryszczyńska

4.1.5.     Problemy ortopedyczne  u dzieci  z mózgowym  porażeniem  dziecięcym – Szymon Pietrzak, Jarosław Czubak

4.2.   Wady dysraficzne – Danuta Leśniak

4.3.   Choroby nerwowo-mięśniowe

4.3.1.     Choroby neurologiczne u dzieci przebiegające z wiotkością bez niedowładu – Janusz Wendorff

4.3.2.     Choroby neurologiczne u dzieci przebiegające z wiotkością i niedowładem – Janusz Wendorff

4.3.3.     Zaburzenia postawy i chodu oraz ogólne zasady fizjoterapii w chorobach mięśniowo-rdzeniowych – Anna Radwańska

4.3.4.     Problemy opieki nad dziećmi z rdzeniowym zanikiem mięśni typu I – Renata Laudan

4.4.   Autyzm – Anna Rozetti-Szymańska

4.5.   Porażenie nerwu twarzowego – Włodzisław Kuliński

4.6.   Metody neuropsychotechnologiczne w rehabilitacji ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego – Michaela Pakszys

5. Dysfunkcje narządu ruchu

5.1.   Wrodzone wady narządu ruchu

5.1.1.     Rozwojowa dysplazja i zwichnięcie stawu biodrowego – Jarosław Czubak, Szymon Pietrzak

5.1.2.     Wrodzone braki i ubytki kończyn dolnych – Szymon Pietrzak, Jarosław Czubak

5.1.3.     Kręcz szyi – Szymon Pietrzak, Jarosław Czubak

5.1.4.     Deformacja klatki piersiowej – Szymon Pietrzak, Jarosław Czubak

5.1.5.     Wady wrodzone kończyn dolnych – Szymon Pietrzak, Jarosław Czubak

5.2.   Zaburzenia statyczne narządu ruchu – Szymon Pietrzak, Jarosław Czubak

5.3.   Choroba Scheuermanna (morbus Scheuermann, kyphosis dorsalis iuvenilis) – Szymon Pietrzak, Jarosław Czubak

5.4.    Aseptyczne martwice kości – Szymon Pietrzak, Jarosław Czubak

6. Choroby zapalne narządu ruchu

6.1.   Choroby tkanki łącznej u dzieci – Elżbieta Smolewska

6.2.   Podstawy fizjoterapii dzieci z chorobami reumatoidalnymi – Zofia Merc-Gołębiowska

7. Choroby układu oddechowego

7.1.   Choroby układu oddechowego u dzieci wymagające postępowania fizjoterapeutycznego – Iwona Stelmach

7.2.   Fizjoterapia w chorobach układu oddechowego u dzieci – Teresa Orlik

8. Choroby układu krążenia – Andrzej Sysa

8.1.   Choroby układu krążenia u dzieci wymagające postępowania fizjoterapeutycznego

8.2.   Zasady fizjoterapii u dzieci z zaburzeniami krążenia (fizjoterapeuta współpracujący z oddziałem)

9. Choroby nowotworowe i hematologiczne – Zofia Merc-Gołębiowska

9.1.   Choroby nowotworowe u dzieci

9.2.   Fizjoterapia u dzieci z chorobą nowotworową

9.3.   Fizjoterapia w hemofilii

10.  Metody stosowane w fizjoterapii – Włodzisław Kuliński

10.1.  Kinezyterapia

10.2.  Sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych

10.3.  Fizykoterapia

10.4.  Masaż

10.5.  Balneoterapia

11.  Niepełnosprawność u dzieci i młodzieży – Zbigniew Krenc

Piśmiennictwo

Skorowidz

Ilość stron: 396


Cena netto: 93,33 zł

Podatek VAT: 5%