Dziecko z ADHD w klasie

30.00 

Opis

W podręczników, oprócz opisu poszczególnych umiejętności, jakie powinien opanować każdy uczeń, znajdują się też praktyczne zadania do wykorzystania na zajęciach. … Ponadto autorzy szczegółowo omawiają korzystanie z materiałów pomocniczych.

Spis treści:

Wstęp

Podziękowania

O autorach

1. Zapamiętywanie informacji

2. Czytanie podręczników i robienie notatek

3. Interpretacja pomocy graficznych

4. Robienie notatek na lekcji

5. Efektywne wykorzystanie czasu i miejsca przeznaczonego na naukę

6. Przygotowanie się do sprawdzianów i zdawanie ich

7. Korzystanie z materiałów pomocniczych

8. Pisanie referatów

9. Wymawianie długich wyrazów

10. Wyszukiwanie myśli przewodnich

11. Uczenie się znaczenia słów

12. Pisownia nowych wyrazów

Ilość stron: 274