Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy

40.00 

Zbigniew Tarkowski

Opis

Spis treści:

 • Przedmowa.
 • Rozdział 1 Dziecko zaburzone czy dziecko z zaburzeniami?
 • Rozdział 2 Dziecko trudne.
 • Rozdział 3 Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo.
 • Rozdział 4 Dziecko lękliwe.
 • Rozdział 5 Dziecko mutystyczne czy nieśmiałe?
 • Rozdział 6 Dziecko jąkające się czy niepłynnie mówiące?
 • Rozdział 7 Dziecko opóźnione w rozwoju mowy.
 • Rozdział 8 Rozpoznanie dziecka zaburzonego.
 • Rozdział 9 Wychowanie dziecka zaburzonego.
 • Rozdział 10 Terapia dziecka zaburzonego.
 • Rozdział 11 Praktyka.
 • Rozdział 12 Program WST.
 • Rozdział 13 Zaburzenia zachowania, emocji i mowy u dzieci a reakcje rodziców – badanie własne.
 • Bibliografia.
 • Indeks.
 • Spis rycin i tabel.
 • Aneks.