Dzieci z zaburzeniami łączonymi

36.00 

Opis

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Przeczytaj ten rozdział. Ogólne zasady diagnozowania

2. Przeczytaj ten rozdział. Ogólne zasady Terapii

3. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

4. Trudności w nauce

5. Zaburzenia ze spektrum autystycznego

6. Zespół Aspergera i jego leczenie

7. Zaburzenia lękowe i obsesyjno-kompulsywne

8. Zaburzenia Integracji sensorycznej

9. Tiki i zespół Tourette’a

10. Depresja

11. Depresja dwubiegunowa

12. Zaburzenia opozycyjno-buntownicze

13. Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego

14. Lekarstwa

Dodatek 1: Test kontrolny dotyczący zachowania

Dodatek 2: Szybki quiz dotyczący funkcji wykonawczych

O autorach

Liczba stron: 252