Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością Intelektualną w systemie

34.00 

SKU: ksi000224 Kategoria:

Opis

Spis treści:

Wstęp

Diagnoza psychopedagogiczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną Katarzyna Pawelczak

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka Aneta Wojciechowska

Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu specjalnym, integracyjnym i ogólnodostępnym Marzena Buchnat

Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkolnictwie specjalnym Marzena Buchnat

Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkolnictwie integracyjnym i ogólnodostępnym Marzena Buchnat

Uczeń z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej w szkole specjalnej Anna Drozdowicz

Dzieci i młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji Beata Tylewska-Nowak

Młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ponadgimnazjalnej Beata Tylewska-Nowak

Młodzież z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkolnictwie ponadgimnazjalnym Beata Tylewska-Nowak