Dysleksja w wieku dorosłym

58.00 

Dysleksja w wieku dorosłym

Kategoria:

Opis

Spis treści:

Inwokacja

Wstęp

Część I – Problematyka dysleksji u osób dorosłych

1. Dysleksja u osób dorosłych – terra incognito

2. Deficyty i mocne strony osób dorosłych z problemem dysleksji

3. Piśmienność (literacy) – komunikowanie się dorosłych z dysleksją za pomocą pisma w świetle międzynarodowych badań

4. Funkcjonowanie poznawcze kobiet i mężczyzn z dysleksją

5. Czy osoby dorosłe zdiagnozowane jako uczniowie z dysleksją nadal mają problem z czytaniem.

6. Dysleksja jako indywidualny wzorzec trudności i zdolności w uczeniu się – inne spojrzenie

7. Diagnoza dysleksji w wieku dorosłym

8. Diagnoza dysleksji u osób dorosłych w Republice Czeskiej

9. Biblioteka jako miejsce edukacji i terapii osób dorosłych z dysleksją

10. Dorośli z dysleksją w Wielkiej Brytanii: perspektywy po ukończeniu studiów.

Część II – Sytuacja studentów z dysleksją w szkolnictwie wyższym – perspektywa międzynarodowa

11. Studenci z dysleksją w Wielkiej Brytanii

12. Diagnoza i pomoc studentom z dysleksją na uczelniach brytyjskich. Podejście tradycyjne oraz wykorzystujące technologię informacyjno-komunikacyjną

13. Profil poznawczy studentów z dysleksją rozwojową i ich funkcjonowanie na różnych kierunkach uczelni wyższych

14. Student z dysleksją, czyli bariery studenckiej kariery

15. Sytuacja studentów z dysleksją rozwojową w szkolnictwie wyższym

16. Sytuacja studentów z dysleksją na uniwersytetach w Luksemburgu i Brukseli

17. Sytuacja studentów z dysleksją na wyższych uczelniach w Polsce i Europie – na podstawie dyskusji panelowych pełnomocników rektorów ds. studentów niepełnosprawnych polskich uczelni wyższych oraz ekspertów

18. Realizacja idei nauczania włączającego dla studentów z dysleksją na Uniwersytecie Jagiellońskim

19. Prawa studentów z dysleksją studiujących na uczelniach wyższych w Europie – wyniki badań kwestionariuszowych pod patronatem EDA

20. Listy (dotyczące problemów) osób dorosłych z dysleksją

21. O portretach nie tylko sławnych osób z dysleksją

Bibliografia

Ilość stron: 365