Dynamiczne plastrowanie – podręcznik Kinesiology Taping

100.00 

Śliwiński Zbigniew, Krajczy Marcin

Kategoria:

Opis

Gdy w 1988 r. dr Kenzo w Japonii po raz pierwszy zastosował wymyślone przez siebie plastry, nie spodziewał się, że za niecałe trzydzieści lat Kinesio Taping będzie popularną metodą terapii wielu schorzeń i stanie się istotnym składnikiem nowoczesnej fizjoterapii. Dynamiczny rozwój metody był możliwy m.in. również dlatego, że zarówno wielu znanych sportowców, jak i celebrytów występowało publicznie z aplikacjami KT. Dziesięć lat od wprowadzenia metody Kinesio Tapingu w Azji metoda zawitała do Europy. W podobnym czasie znalazła się w arsenale polskich fizjoterapeutów i lekarzy. Prekursorem tej metody w Polsce nie tylko w sensie odtwórczym, ale także poprzez rozszerzenie wiedzy na jej temat jest Redaktor tego podręcznika, znany w kraju i na arenie międzynarodowej profesor Zbigniew Sliwiński. Przedstawiana Państwu monografia dotycząca Kinesio Tapingu obejmuje zarówno podstawy teoretyczne, wiedzę kliniczną, jak i praktyczne wykorzystanie metody poparte dobrze ilustrowanymi przykładami. Opracowanie redakcyjne, a także grono współautorów, wśród których są zarówno fizjoterapeuci, jak i lekarze pozwala na zbliżenie się do najlepszych kryteriów zastosowania Kinesiology Tapingu w praktyce. Prof, dr hab. n. med. dr hc. Aleksander Sieroń – profesor zwyczajny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu.

Spis treści:

I. CZĘŚĆ PIERWSZA

 1. Budowa i rola skóry
 2. Anatomia, fizjologia i patofizjologia układu limfatycznego

II. CZĘŚĆ DRUGA

 1. Historia
 2. Wprowadzenie do metody dynamicznego plastrowania
 3. Aktywacja endogennego systemu analgetycznego
 4. Komórki Merkla
 5. Formy dynamicznego plastrowania
 6. Techniki dynamicznego plastrowania
 7. Zróżnicowanie temperatury powierzchniowej po zastosowaniu wybranych aplikacji dynamicznego plastrowania
 8. Charakterystyka materiału stosowanego w metodzie dynamicznego plastrowania
 9. Warunki techniczne stosowania aplikacji dynamicznego plastrowania
 10. Wskazania i przeciwwskazania do dynamicznego plastrowania
 11. Środki ostrożności
 12. Testy przesiewowe stosowane w celu określenia dysfunkcji i afektacji wybranych obszarów ciała
 13. Zastosowanie aplikacji w dysfunkcjach górnej i dolnej części ciała
 14. Taśmy mięśniowo – powięziowe
 15. Zespoły mięśniowe

III. CZĘŚĆ TRZECIA

 1. Wzorcowe aplikacje w dynamicznym plastrowaniu
 2. Wybrane zastosowania kliniczne aplikacji dynamicznego plastrowania
 3. Nawigacja w dynamicznym plastrowaniu Przykłady zastosowania dynamicznego plastrowania w wybranych dyscyplinach medycznych
 4. Dynamiczne plastrowanie a obrzęk limfatyczny u kobiet po mastektomii
 5. Dynamiczne plastrowanie u chorych po cholecystektomii leczonych laparoskopowo a funkcja przewodu pokarmowego
 6. Dynamiczne plastrowanie w sporcie kwalifikowanym u pływaków i jego wpływ na zmianę wartości niektórych cech motorycznych
 7. Dynamiczne plastrowanie w porażeniu mózgowym a poprawa funkcji motorycznych i wegetatywnych u tych dzieci
 8. Wpływ metody Kinesiology Taping na ruchomość i obrzęki w stawach ręki u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – badania pilotażowe
 9. Kinesiology Taping w zapalnych chorobach reumatycznych wieku rozwojowego

IV. CZĘŚĆ CZWARTA

 1. Piśmiennictwo dotyczące plastrowania dynamicznego
 2. Piśmiennictwo obcojęzyczne
 3. Piśmiennictwo obcjojęzyczne z Impact Factor
 4. Piśmiennictwo polskojęzyczne
 5. Opinia na temat metody plastrowania dynamicznego
 6. Spis rycin
 7. Spis tabel